مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران دربسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 369

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SAFRON-1-2_002

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

زعفران گرانبهاترین ادویه جهان است که امروزه کاربردهای وسیعی درصنایع غذایی، دارویی، صنعتی و رنگرزی دارد.متوسط عملکرد در ایران 4/83 کیلوگرم در هکتار میباشد. این تحقیق با هدف بررسی اثر وزن و تراکم بنه برعملکرد و اجزاء عملکردگیاه زعفران تحت شرایط کشت خاکی و هیدروپونیک انجام گرفت. برای این منظور، سه اندازه مختلف بنه 6-8) ،8-10و 10 گرم به بالا) و سه تراکم بنه 50)،100و 150 بنه در مترمربع) در آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار درداخل تونل پلاستیکی پیشبینی شد. صفات مورد بررسی در این طرح عبارتند از تعداد گل ، وزن تر و خشک گل، وزن تر و خشک کلاله ، وزن تر و خشک خامه و وزن تر و خشک کلاله و خامه. نتایج نشان داد که اثرات اصلی نوع بستر، اندازه و تراکم بنه در تمامی صفات معنیدار بود. اثرات متقابل نوع بسترو اندازه بنه درتمامی صفات درسطح 5 در صد معنیدار بوده به جزء وزن خشک گل، وزن خشک کلاله وخامه که تفاوت معنیدار دیده نشده است. همچنین اثرات متقابل بین نوع بستر و تراکم بنه، اندازه و تراکم بنه و اثرات متقابل بین نوع بستر، اندازه و تراکم بنه درهیچ کدام از صفات موردمطالعه معنیدار نشده است.بیشترین عملکرد زعفران در بنههای 10 گرم به بالا بهدست آمد که باکاهش اندازه بنه، تمامی صفات کاهش معنی داری پیدا کرد، همچنین نتایج نشان داد که کمترین عملکرد (وزن خشک کلاله) در بستر کشت هیدروپونیک با تراکم 50 بنه در مترمربع به میزان 4/14 کیلو گرم در هکتار و بیشترین عملکرد در بستر کشت خاکی و با تراکم 150 بنه در مترمربع معادل 7/36 کیلوگرم در هکتار و در سال اول حاصل شد.

نویسندگان

عبداله ملافیلابی

دانشجوی دوره دکترای اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا کوچکی

استادزراعت دانش گاه فردوسی مشهد

پرویز رضوانی مقدم

استادزراعت دانش گاه فردوسی مشهد

مهدی نصیری محلاتی

استادزراعت دانش گاه فردوسی مشهد