ساخت نانوسیم های نقره باغلظت های متفاوت از پایدارسازPVP

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 621

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSEC01_056

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این تحقیق نانوسیم های نقره به روش ترکیبی حلالی حرارتی-پلی ال در محیط اتیلن گلیکول با خلوص 99/5درصد ساخته شدند. همچنین اثرغلظت پایدارساز PVP بر قطر و کیفیت نانوسیم های نقره بررسی گردید. نانوسیم های تهیه شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی((SEM وطیف جذبی فرابنفش-مریی UV-visible مشخصه یابی شدند. نتایج نشان می دهد که با افزایش نسبت مولی PVP نسبت بهAgNO3 از 0/5 تا 1 قطر نانوسیم ها کوچکتر شده ولی با افزایش این نسبت قطر نانوسیم ها بزرگتر می گردد. مقدار پایدارساز PVP کیفیتشان رانیز تحت تاثیر قرار دادهاست. بهترین کیفیت مربوط به نانوسیم هایی با نسبت مولی 1/5 :1PVP:AgNO3 میباشد. همچنین قله ی پلاسمونی نانوسیم ها با افزایش قطر نانوسیم ها به سمت مقادیر بزرگتر جابه جا شده است.

نویسندگان

منصور فربد

استاد، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

الهه فتحی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه فیزیک ، دانشکده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد صباییان

دانشیار،گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز