تقابل شکاف دیجیتال و فقراطلاعاتی در جامعه ی جهانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,096

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ADKA10_002

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

ظهور عصر جدید اطلاعات و ارتباطات، توسعه جهانی را تحت الشعاع خود قرار داده و شکافی موسوم به شکاف دیجیتال را میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته پدید آوردهاست. شکاف دیجیتال به معنای وجود نابرابری در دسترسی و استفاده از فناوری های رسانه ای بین کشورهای توسعه یافته و عقب مانده است. این شکاف در ایجاد ضعف های اقتصادی،علمی، توسعه ای و ... تاثیرگذار است. یکی از مقوله های مهمی که توسعه و ضعف دیگر مقوله ها به آن وابسته است، مسیله فقر اطلاعاتی است که شکاف دیجیتالی تاثیر مستقیمی برافزایش دارد و برعکس فقر اطلاعاتی نیز در ایجاد شکاف دیجیتالی موثر است. به همین دلیل نیاز است تا جامعه جهانی با تغییرات دیجیتالی و استفاده حداکثری از فناوری های رسانه ای ودیجیتالی هماهنگی بیشتری داشته باشد. در قرون گذشته جامعه ی فقیر به جامعه ای اطلاق می شد که از لحاظ مادی فقیر بود، اما در تعریف جدید، جامعه ای فقیر است که در دسترسی بهاطلاعات ناتوان باشد. بنابراین باید بتوان از فناوری های دیجیتالی برای ذخیره، بازیابی و انتقال اطلاعات استفاده کرد. دسترسی به اطلاعات در کمترین زمان و فارغ از محدودیت هایمکانی، زمانی، محلی و ... جز با فناوری های نو و نرم افزار و سخت افزارهای دیجیتالی میسر نیست. در واقع دو مقوله شکاف دیجیتال و فقر اطلاعاتی موضوعاتی هستند که کاملا درارتباط با یکدیگرند و هر کدام در ایجاد دیگری نقش بسزایی دارد و همچنین در توسعه حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز موثرند. این مقاله سعی دارد تا ضمن ارایه تعریفیدقیق از شکاف دیجیتال و فقر اطلاعاتی، انواع فقر را بررسی کرده و تاثیر متقابل شکاف دیجیتال و فقر اطلاعاتی را نیز تبیین کند و همچنین به بررسی عواملی که در شکل گیریشکاف دیجیتالی موثرند، پرداخته و در نهایت این دو مقوله را در ایران بررسی کرده و راهکارهایی که در سطح بین المللی برای کاهش شکاف دیجیتال بوجود آمده را مورد مطالعهقرار دهد

نویسندگان

سحر اکبری کرگان

کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تبریز

هاجر محمدی بلخکانلو

کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تبریز

مهدی عزیزی

کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

سمیرا اسماعیلی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانششناسی ، دانشگاه شاهد