بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت بخش خصوصی با شهرداری کرج

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 522

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF03_041

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

شهرداری ها به عنوان دولت محلی و تاثیر گذار در توسعه شهر و مدنیت و به عنوان یک دستگاه برنامه ریز و اجرایی با درآمدهای شهری در پیشرفت کشور در راستای اهداف کلان و ماموریت ها و چشم انداز خود می توانند بسیار تاثیر گذار باشند. از آنجا که توسعه پایدار و رشد متوازن در هر شهری نیازمند شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف از درون و فرصت و تهدیدات از سوی دیگر است و این مهم با محوریت خرد و سرمایه جمعی تمام ذینفعان یک شهر اعم از شهروندان و مسیولین آن محقق خواهد شد، لذا این تحقیق در پی بررسی عوامل موثر در میزان مشارکت بخش خصوصی با شهرداری کرج است. برای این منظور با مطالعه کتابخانه ای و استفاده از نظر خبرگان اقدام به شناسایی شاخص هایی به عنوان عوامل موثر در مشارکت و در قالب پرسشنامه شد. این سوالات در بین 213 نفر از پیمانکاران و صاحب نظران شهرداری بطور اتفاقی از جامعه اصلی توزیع و 200 عدد جمع آوری گردید. سپس با استفاده از تحلیل آماری توصیفی و استنباطی از روش تحلیل عاملی اکتشافی با کمک نرم افزار SPSS به تعیین عوامل موثر بر میزان مشارکت پرداخته شد و با توجه به ارزش ویژه بدست آمده از فرایند تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 14 عامل به شرح و اولویت زیر مشخص شد: عامل یکم: وجود الزامات بوروکراتیک، تغییرات مدیریتی و اعمال نظر در طرح‎ها عامل دوم: وجود منابع مالی، حمایت بانک‎ها و کافی بودن محدوده زمانی با فرصت برابر برای مشارکت کنندگان عامل سوم: جو اعتماد فی مابین و وجود مشوق در مشارکت عامل چهارم: حمایت و در اختیار گذاردن اطلاعات و تلاش برای افزایش مهارت شهروندان از سوی شهرداری عامل پنجم: عملی بودن پروژه از نظر زیست محیطی و وجود نوآوری فنی در پروژه مشارکتی عامل ششم: شفافیت و دقیق بودن قیمت-کمیت-زمان و اهداف در مشارکت شهرداری با بخش خصوصی عامل هفتم: وجود حمایت سیاسی دولت در پروژهای مشارکتی عامل هشتم: وجود فناوری و تقسیم قدرت و اختیار در پروژه مشارکتی عامل نهم: آگاهی شهروندان از رویه‎های معتبر و فرایند کار عامل دهم: دسترسی و وجود بازار و زیرساخت های مناسب مالی در مشارکت عامل یازدهم: وجود قوانین لازم و امکان دسترسی شهروندان به آنها عامل دوازدهم: وجود استاندارد و تقسیم ریسک عادلانه در مشارکت عامل سیزدهم: وجود سازماندهی مناسب، رقابت و باور طرفین و سیاست های اقتصادی سازگار در مشارکت عامل چهاردهم: روشن بودن کیفیت و توانمندی مشارکت کننده و تخصیص یارانه از سوی دولت .

نویسندگان

محمدرضا طایفه پارچیلو

دکترای حرفه‎ ای مدیریت کسب و کار، دانشگاه صنایع و معادن، البرز

پرگل طایفه پارچیلو

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز

نازگل طایفه پارچیلو

دانشجوی معماری، دانشکده فنی حرفه ای کرج، البرز