پیش بینی تبخیر وتعرق مرجع روزانه بااستفاده ازمدل شبکه عصبی درایستگاه سینوپتیک شیراز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 568

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_082

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

تبخیر تعرق از مولفه- های مهم در مدیریت و برنامه ریزی آبیاری در کشاورزی است که پیش بینی آن میتواند نقش مهمی در برنامه ریزی های آینده داشته باشد به منظور پیش بینی تبخیر تعرق میتوان ازمدلهای مختلفی همچون شبکه عصبی استفاده کرد و با کاربرد اصولی و صحییح ا ین مدلها، در عین سادگی، پیش بینی های کوتاه مدت خوبی را برآورد نمود در چند سال اخیر استفاده از روش های حل هوش مصنوعی هم به عنوان راهکاری دقیق و سریع در بسیاری از زمینه ها از جمله برآورد نیاز آبی گیاهان رایج شده است. شبکه های عصبی مصنوعی به دلیل طبیعت غیرخطی و کارآمد بودن در مدلسازی سیستم های پیچیده مورد توجه بسیاری از محققان می باشد در این از آمار مطالعه 22ساله ایستگاه سینوپتیک شیراز استفاده و تبخیر و تعرق روزانه از روش فایو پنمن مانتیث به عنوان روش مرجع برای ارزیابی مدل شبکه عصبی محاسبه گردید. به منظور برآورد تبخیر و تعرق از مدل شبکه عصبی و داده های هواشناسی دماهای حداکثر و حداقل هوا، مقادیر رطوبت نسبی حداکثر و حداقل، متوسط بارندگی، سرعت باد و ساعات آفتابی روزانه در نرون های لایه ورودی و از روش Out-One-Leave استفاده گردید . نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی با 923/0 = R و 76/1 = RMSE بخوبی قابلیت پیش بینی تبخیر و تعرق مرجع روزانه را دارا می باشد.

نویسندگان

سمیه سلطانی گردفرامرزی

استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

محسن قاسمی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان