پایش کیفی آب زیرزمینی دشت سیرجان با استفاده از شاخص WQI

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 726

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_063

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

امروزه نیاز به آب سالم به واسطهی رشد روزافزون جمعیت و نیز صنعتی شدن جوامع رو به افزایش است . با توجه به موقعیت قرارگیری استان کرمان در منطقهی کمآب و خشک با حجم کم نزولات جوی، استفاده از منابع آب زیرزمینی جهت تامین آب شرب مورد اهمیت قرار گرفته است . در این تحقیق به منظور تعیین کیفیت آب زیرزمینی دشت سیرجان برای مصارف شرب، تعداد 57 حلقه چاه انتخاب شد و غلظت پارامترهایی نظیر Cl، SO4 ، HCo3، Ca، Mg ، Na ، PH، TDS و EC در طول دوره آماری 1381-1391 اندازه-گیری و شاخص کیفی WQI جهت طبقه بندی کیفی آب محاسبه شد . بر اساس شاخص WQI آب 2 حلقه از چاه های منطقه مورد بررسی دارای کیفیت عالی، 24 حلقه کیفیت خوب، 10 حلقه ضعیف، 2 حلقه خیلی ضعیف و 19حلقهی آن غیرقابل شرب است. بطور کلی کیفیت آب چاهها از شرق به غرب منطقه کاهش میباید و آب چاههای شمال، جنوب و شرق منطقه دارای کیفیت عالی و خوب می باشد. برای پیداکردن ارتباط بین پارامترها و شاخص محاسبه شده، میزان همبستگی آنها محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفتند . نتایج نشان داد که پارامترهای TDS و EC بیشترین همبستگی و پارامترهای PH و Co3 کمترین همبستگی را با شاخص WQI داشتند.

نویسندگان

بهنا برایی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

نسرین سیاری

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان