بررسی برخی فلزات سنگین در غده گیاه تربچه با کاربرد پساب شهری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 468

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_056

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

رشد جمعیت و از طرفی بالا رفتن استانداردهای زندگی باعث افزایش مصرف آب گشته و از آنجا که مقدار آب مورد استفاده در بخش کشاورزی مهم و قابل توجه است، صرفه جویی در آب و کاربرد آب های نامتعارف مانند پساب ها به عنوان راهکاری جهت برطرف شدن مشکل کمبود آب، موثر میباشد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی اثر کاربرد پساب فاضلاب شهری بر غلظت برخی فلزات سنگین در غدهی گیاه تربچه در گلخانه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان با شش تیمار 100:T1 درصد پساب، 75:T2 درصد پساب، 25 درصد آب معمولی، 50:T3 درصد پساب،50 درصد آب معمولی، 25 :T4 درصد پساب 75+ درصد آب معمولی 100:T5 درصد آب معمولی و :T6 100درصد آب معمولی همراه با کود شیمیایی در سه تکرار ودر قالب طرح کاملا0 تصادفی اجرا گردید . نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از پساب شهری فاضلاب، چهار فلز سنگین کادمیوم، سرب، کروم و نیکل به ترتیب بیشترین مقدار را در تیمار T1 و کمترین مقدار را در تیمار T5 نشان دادند. غلظت کادمیوم در غده تربچه در تمامی تیمارها و غلظت سرب در تیمار T1 و T2 بیشتر از حد استاندارد به دست آمد؛ ولیکن برای دو فلز کروم و نیکل در تمامی تیمارها غلظت مشاهده شده از حد استاندارد پایینتر گردید.

نویسندگان

عباس ملکی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه لرستان

افسانه عالی نژادیان بیدآبادی

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه لرستان

روناک کرانی

دانش آموخته علوم و مهندسی آب، دانشگاه لرستان