تاثیر سطوح مختلف بیوچار، کم آبیاری و شوری بر برخی صفات کمی و کیفی گیاه گندم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,066

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ABYARI14_036

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی دمای پوشش سبز، هدایت روزنه ای گیاه و وزن هزار دانه گندم تحت سطوح مختلف بیوچار، تنش آبی و شوری، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل بیوچار در 3 سطح (صفر، 40 و 80تن در هکتار)، تنش خشکی در 3 سطح (100 ،75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه) و تنش شوری نیز در 3 سطح ( 6/0 ،6 و 12 دسی زیمنس بر متر) بودند. پارامترهای اندازه گیری شده در این تحقیق شامل دمای پوشش سبز، هدایت روزنهای گیاه، وزن هزار دانه گندم و pH خاک میباشد. نتایج حاصل نشان داد که با کاربرد بیوچار هدایت روزنه ای گیاه به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت، هم چنین بیوچار سبب کاهش دمای پوشش سبز گیاه شد. وزن هزار دانه گندم با افزوده شدن بیوچار به خاک روندی افزایشی داشت، اما لازم به توجه است که در صورت کاربرد بیوچار تا حدی روند افزایشی در وزن هزار دانه گیاه داشت و بیوچار موجب متعادل کردن pH در خاکهایی که تنش کم آبیاری و شوری اعمال شده بود، نیز گردید.

نویسندگان

محمدرضا شبان

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

فاطمه رزاقی

استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز