کاربرد الگوریتم های هوش مصنوعی در پیش بینی مقاومت فشاری و دوام بتن های حاوی خاکستر بادی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,419

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS06_146

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

در میان آزمایشات مربوط به بتن، آزمایش مقاومت فشاری به عنوان یک مشخصه مکانیکی و آزمایش تعیین نفوذ یون کلر به عنوان یک مشخصه دوام، حایز اهمیت ویژه ای در سازه های در معرض هجوم یون کلرمی باشد. از طرفی استفاده از پوزولان هایی همچون خاکستر بادی، دوام و خصوصیات مکانیکی را در بتن بهبود می بخشد. جایگزینی خاکستر بادی با سیمان در درصدهای مختلف و سنین متفاوت آزمایش، موجب افزایش مقاومت فشاری و دوام بتن در مقابل نفوذ یون کلر و کاهش مصرف سیمان و کمک به توسعه پایدار می گردد. از طرفی شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین های بردار پشتیبان دو نمونه از الگوریتم های هوش مصنوعی هستند که می توانند برای پیش بینی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن مورد استفاده قرار گیرند. هر دو روش از طریق آموزش بر اساس داده های موجود می توانند در پیش بینی مشخصات بتن جدید مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله از دو روش یاد شده برای پیش بینی مقاومت فشاری و میزان نفوذ یون کلر در بتن های حاوی خاکستر بادی استفاده شده است. در هر دو روش با تعریف مقدار خاکستر بادی، نسبت آب به مواد سیمانی، سن نمونه ها و نسبت آب به سیمان به عنوان ورودی و مقاومت فشاری و میزان نفوذ یون کلر به عنوان خروجی اعتبار سنجی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که روش ماشین بردار پشتیبان نسبت به روش شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی مقاومت فشاری و نفوذ یون کلر از درصد خطای کمتری برخوردار بوده به شکلی که در روش شبکه عصبی مصنوعی برای میزان نفوذ یون کلر میانگین خطا ها 10 % وبرای مقاومت فشاری3/4%بیشتر از روش ماشین بردار پشتیبان است.

نویسندگان

امیرحسین موحدیان عطار

عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران،

بابک بهفروز

عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران،

ماشااله اسماعیلی عطاآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گروه مهندسی عمران، واحد خوراسگان)اصفهان(، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران،