تحلیل اثر ویژگی های اقلیمی بر انتخاب نوع مصالح بومی روستایی گیلان

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

547

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRURBAN01_075

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

میراث معماری بومی روستایی گیلان به علت فرسایش سریع ناشی از اقلیم، تغییرالگوی زندگی، هجوم ویلاسازی شهرنشینان و... به سرعت در معرض فراموشی است و شایسته است که باری دیگر به ارزش ها و اصول این نوع معماری پرداخته شود و با مستندنگاری از آنها، ضمن حفظ آنها به عنوان میراث، از اصول پایدار لحاظ شده در آن برای معماری امروز استفاده شود، یکی از اجزای این معماری، مصالح سازنده بنا بوده است، این مصالح دارای خواصی بودند که علی رغم نبود تکنولوژی و اقتصاد فقیر، به بهترین نحو در ساخت به کار بسته می شدند. این مقاله برآنست تنوع مصالح ساخت معماری روستایی بومی گیلان را برشمرد و این موضوع را بررسی نماید که مصالح در معماری بومی گیلان چگونه انتخاب می شدند. این مقاله از نظر هدف؛ توسعه ای و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحقیقی کیفی بر پایه تبیین و تحلیل است، داد ههای این مقاله از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. یافته های مقاله حکایت از آن دارد که براساس وضعیت اقلیمی خاص گیلان) باران بسیار و رطوبت نسبی بالا(؛ سهم عمده مصالح گیاهی و بومی منطقه بوده است، استفاده از انواع چوب باتوجه به خواص آنها و نیاز ساختمانی متفاوت بوده است، از این رو شاهد استفاده از انواع قطاع از درختان بوده با این وجود در این معماری فرایند تولید و فرآوری به صورت ساده با حداقل امکانات بوده است. عامل موثر بر انتخاب این مصالح در بنا، محیط جغرافیایی و اقلیم محلی بوده و هر چه بر شدت سرما و ارتفاع منطقه افزوده می شد مصالح با جرم حرارتی بیشتر به عنوان مصالح ساخت به کار گرفته می شدند.

نویسندگان

مایدهپیک موسوی
مایده پیک موسوی

کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران، دانشگاه هنر اصفهان

نیماولی بیگ
نیما ولی بیگ

استادیار مرمت، دانشگاه هنر اصفهان

مصطفیکیانی
مصطفی کیانی

دانشیار معماری، دانشگاه هنر تهران