سلطه با عرفان آسیب شناسی عرفانهای نوظهور – نظام سلطه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 288

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO03_339

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

چکیده مقاله:

امروزه در کشور ما افزون بر گروهها و فرقه های سنتی تصوف، گروههای نوظهوری به نام عرفان و معنویت با جاذبه های مادی و نفسانی و شهوانی زیادی پیدا شده اند و هر روز با شگردها و شیوه های مختلفی در شکار تشنگان و علاقمندان عرفان و معنویت اند. سر چشمه این آیین های نوظهور معنوی عموما در غرب ا ست. هر چند منشا اصلی برخی از آنها شرق، و به ویژه هندو ستان، ا ست. اما بسیاری از آنها در حقیقت آیین های شرقی غربی شده ا ست که هم اکنون در کار تبلیغ اند. یعنی آیین های شرقی متاثر از نظام ارزشی غرب اند. و تحت مدیریت نظام سلطه به فعالیت می پردازند بی شترین آ سیب ها متوجه ساختار اجتماعی ، فرهنگی و سیا سی جامعه می با شد . آ سیب های مثل انزواطلبی و مسیولیت گریزی جوانان این مرز و بوم ، ترویج م سایل جن سی به نام عرفان در سطح کشور ، ورود التقاط گرایی و غیره را می توان مد نظر باشد .

کلیدواژه ها:

خدا--معنویت -عرفان-نوظهور-آسیب- نظام سلطه

نویسندگان

فرشاد توحیدنیا

دانشجوی دکتری کلام-فلسفه دین-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

محمدعلی نظری سرمازه

دانشجوی دکتری حکمت متعالی-مدیر مرکز تخصص کلام شهرکرد

علیرضا جلالی

دانشیار عضوهییت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان