بررسی نوآوری ها و دستاوردهای مربوط به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 2931 در مرحله تحقیقات مقدماتی

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

358

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LLSC03_062

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نوآوری ها و دستاوردهای مربوط به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24:3 در مرحله تحقیقات مقدماتی و با بهر مندی از روش توصیفی تحلیلی گردآوری و ندوین شده است . قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق متهم و تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه می باشدو نوآوریها و دستاورهای آن در حوزه حقوق متهم در اشکالی نظیرحق داشتن وکیل ، حق سکوت متهم ، حق دسترسی و مطالعه نمودن پرونده کیفری، حضور داشتن متهم در دادگاه، محدود نمودن قضات در استفاده از قرار بازداشت موقت ، جبران خسارت مدت بازداشت موقت به سود متهم ، مشخص نمودن مترجم برای افراد غیر فارسی زبان و ناشنوا و لال ها، داشتن حق اعتراض به جریان رسیدگی، به حق آزادی متهم در صورت صدور حکم برایت ، منع یا موقوفی تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات، محاسبه نمودن ایام بازداشت به مجموع مدت محکومیت ، حق اعتراض به آرا و فرجام خواهی، پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، حق اعاده دادرسی، حق آخرین دفاع برای متهم ، معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی، به نپرداختن هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی متهم ،متبلور گشته است .

نویسندگان

مصطفیحسنوند
مصطفی حسنوند

کارشناسی ارشد(مربی)،دانشگاه پیام نور

علی نجفی بانه

کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی