ارایه مدل جمعی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای و دومرحله ای در شرایط عدم قطعیت

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,060

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DEA09_008

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1396

چکیده مقاله:

در این تحقیق به ارایه مدل جمعی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای و دومرحله ای در شرایط عدم قطعیت پرداخته میشود. یکی از موارد مهم در کارایی مدل های ارایه شده در تحلیل پوششی داده های شبکه ای استفاده از این مدل ها تحت شرایط عدمقطعیت می باشد. در این تحقیق مدلی جمعی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای در حالت دو مرحله ای مورد بررسی قرار گرفتهاست که با در نظر گرفتن شرایط داده های فازی مثلثی، روشی ارایه شده است که بتوان این مدل را در شرایط عدم قطعیت بکار برد.همچنین با در نظر گرفتن مثالی عددی به اثبات صحت و کفایت مدل ارایه شده در این مقاله، پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

تحلیل پوششی داده های شبکه ای ، مدل جمعی ، شرایط عدم قطعیت ، اعداد فازی

نویسندگان

نوید ترابی

گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

رضا توکلی مقدم

دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیداسماعیل نجفی

گروه مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

فرهاد حسین زاده لطفی

گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران