بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی منفرد بر روی خاک ماسه ای مسلح شده با ژیوتکستایل

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 455

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL02_499

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

خاک علیرغم دارا بودن مقاومت فشاری مناسب، مقاومت کششی ناچیزی دارد. از طرفی، با افزایش جمعیت درجوامع شهری،مشکل کمبود زمین در سالهای اخیر، ضرورت استفاده از زمین هایی که دارای خاک با مقاومت قابل قبولنیستند را مطرح کرده است. خاک طبیعی موجود در محل پروژه ها در بسیاری از موارد برای ساخت و ساز بر روی آنهامناسب نمی باشد. استفاده از انواع ژیوسنتتیک ها برای جبران مقاومت کششی ناچیز خاک جهت بهسازی خاک محل پروژه،به خصوص تثبیت خاک موجود در زیر پی های سطحی، یکی از روش های است که طراحان و مهندسان به منظور مقاومسازی خاک به کار می گیرند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از ژیوتکستایل های مختلف در بهبود ظرفیتباربری خاک ماسه ای می باشد.

نویسندگان

حمید صادق پور

دانشجوی کارشناسی ارشد ژیوتکنیک،گروه عمران،دانشگاه محقق اردبیلی

احد اوریا

دانشیار گروه مهندسی عمران،دانشگاه محقق اردبیلی