بررسی تاثیر میرایی جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه ای ساختمان های جداسازی شده از پایه

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 592

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEDMR01_007

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

امروزه در کشورهای لرزهخیز جهت اتلاف انرژی لرزهای وارد بر سازه به استفاده از انواع ابزار مستهلک کننده انرژی توصیه شدهاست. یکی از این ابزارها، استفاده از جداگر لرزه ای می باشد. در کنترل ارتعاشات به روش جداسازی لرزه ای تمرکز بر کنترلنیروی زلزله است و هدف کاهش شتاب ورودی است. به عبارت دیگر گاهش تقاضا به جای افزایش ظرفیت سازه، هدف اصلی دراین روش ها جلوگری از انتقال مستقیم نیروی زلزله از پی به سازه می باشد. در این تحقیق تاثیر میرایی جداگر های لرزه ای کهیکی از مهم ترین مشخصات جداگر ها می باشد را بر روی پاسخ لرزه ای سازه 5 طبقه با نرم افزار sap مدلسازی، تحلیل و موردبررسی قرار دادیم و تاثیر میرایی را بر روی پاسخ ها مشخص کردیم. به دلیل نشان دادن رفتار غیر خطی سازه اصلی و همچنینجداگر ها از روش مدلسازی و تحلیل غیر خطی تاریخچه زمانی با سه عدد رکورد زلزله های ثبت شده پیشین استفاده گردید.با توجه به کاهش شتاب کل سازه مشاهده شد که برش پایه ساختمان ها نیز کاهش یافته است و همچنین به دلیل خاصیتمیرایی جداگرها مقدار زیادی از نیروی زلزله در جداگر ها میرا می شود.

نویسندگان

میرعلی محمدی

دانشیار دانشگاه ارومیه

مجتبی رضوی

دانشجوی دکترای دانشگاه تبریز

حمید سعیدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی علم و فن ارومیه