ارزیابی لرزه ای سازه های بتن آرمه جداسازی شده به وسیله جداگرهای لرزه ای اصطکاکی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 688

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIVILED04_039

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

همزمان با پیشرفت تکنولوژی در صنعت ساختمان، همواره مهندسان سازه و زلزله به دنبال راهکارهایی جهت ارتقای عملکرد سازهها بهویژه در زمان بحران میباشند. استفاده از جداسازی لرزه ای سازهها روشی موثر جهت محافظت لرزهای سازهها میباشد که با افزایش دوره تناوب و میرایی سازه جداسازی شده، میتواند سطح عملکرد قابلیت بی وقفه را ایجاد نماید. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل خطی تاریخچه زمانی به مقایسه عملکرد یک سازه بتنی 5 طبقه با پایه گیردار ومجهز به سیستم جداساز لرزهای اصطکاکی با مدل سازی در نرمافزار Etabs با استفاده از هفت زوج نگاشت پرداخته شده وهمچنین اثر جداسازها برروی تغییر مکان مطلق طبقات، شتاب مطلق طبقات وهمچنین میانگین نسبت تنشها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل حاکی از کاهش حداقل 10 وحداکثر 30 درصد در مقدار میانگین تنشها بوده، همچنین جابجایی مطلق طبقاتنیز در صورت استفاده از سیستم جداساز لرزهای در طبقات پایین افزایش ودر طبقات بالا کاهش یافته است، ضمن اینکه جابجایی نسبی طبقات در سیستم جداسازی شده نسبت به سیستم با پایه های ثابت کمتر میباشد

نویسندگان

محمد پیش یار

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران - سازه دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر