سیستم حکمرانی آب به عنوان بستر اعمال مدیریت یکپارچه ی سیستم های منابع آب

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,025

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMOUN01_001

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

حکمرانی آب به بررسی چگونگی شکل گیری سیاست های مدیریت منابع آب و شیوه های صحیح مدیریت می پرردازدو مستلزم فرآیندهایی است که مردم را به مشارکت فعالانه در فعالیت های طراحی، برنامه ریرزی، مدیریت و اجرایفعالیت های مدیریت آب تشویق کند. از آن جا که مدیریت یکپارچه ی منابع آبی یگ رویکرد جامع است کهاطلاعات اقتصادی، اجتماعی، منابع آب و روابط بین آنها را نیز در نظر می گیرد باید بسیار فراتر از این مسیله، بهبررسی سیستم مورد ارزیابی و اجزای مختلف آن پرداخت. ارزیابی ساختارهای اجتماعی در مورد مسایل مرتبط بامنابع آب یکی از پیش شرط های مهم و اساسی به منظور مدیریت یکپارچه ی منابع آب می باشد. از این رو، ارزیابیسیستم های منابع آب از دید چارچوب حکمرانی از عوامل ضروری در پیشبرد مدیریت یکپارچه ی منابع آب می -باشد. در این مطالعه روش شناسی ارزیابی حکمرانی به عنوان بستری برای اعمال مدیریت یکپارچه ی منابع آبمعرفی می گردد.

نویسندگان

سمیرا غفوری فرد

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس، تهران

علی باقری

استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس، تهران

میثم امیری

عضو هییت علمی پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، گروه منابع آب دانشگاه زابل

فریبا باباییان

دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس، تهران