تحلیلی بر عوامل تاثیر گذار در امنیت آب و پیامد های آن بر فرهنگ های بومی-محلی (تاکیدی بر بحران آب در مازندران)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 545

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

QANAT01_022

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

ایده اصلی مقاله آن است که دگرگونی های محیط زیست را باید با توجه به عناصری دید که در جوامع بومی-محلی می تواند پیامد های خاصی داشته باشد. با توجه به این که استان مازندران هویت زیست بومی اش کاملا نمایان است، دگرگونی های فشار آوری بر امنیت آب در دوسه دهه اخیر دیده می شود. برای امنیت آب می توان عواملی متعدد را شناسایی کرد.قصد مقاله در واقع نشان دادن برخی از عوامل است که در چند دهه اخیر تحت تاثیر چشم انداز توسعه تغییراتی در محیط زیست استان مازندارن بوجود آورده است. با توجه به این که مسایل و مشکلات محیط زیست در اطراف جهان به طور فزاینده ای فشارآور می شود، امری واضح وجود دارد که بیش تر این چالش هایی که ما برحسب اصطلاحاتی چون آب وهوا و اکولوژی چارچوب بندی می کنیم، علل آن ها انسانی هستند و از فعالیت های انسانی ایجاد می شوند. این نکات به فهم فوری نیاز دارد که چرا مردم کارهایی را انجام می دهند که در ارتباط با محیط زیست می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. چرا جوامع بومی مثل مازندران که شیوه های اقتصادی خاصی را توسعه می بخشند باعث می شود تا امنیت آب تهدید شود چرا نباید سطوح پایداری را برای امنیت آب ایجاد شود این سوالات اساسا فرهنگی اجتماعی اند. آن چه که روابط زیست محیطی- انسان در مازندران را شکل می داد در طی زمان تغییر کرده و مسئله این است که نسبت به این تغییر می توان نوعی از انتخاب های ناپایدار را در امنیت آب این استان دید. استان مازندران در طول دو دهه اخیر با توجه به وابسته بودن زندگی مردم به طبیعت و محیط زیست به سمت این انتخاب های ناپایدار در امنیت آب در حرکت اند.اهمیت توجه به این انتخاب های ناپایدار با نگاهی تحلیلی بسیار ضرورت دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سید قاسم حسنی

عضوهیات علمی مردم شناسی دانشگاه مازندران