نقدی بر طرح و ساختار هادی های توسعه پایدار روستایی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 400

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOHACC02_087

تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396

چکیده مقاله:

توسعه پایدار به عنوان توسعهای که بر مبنای شاخصهای اجتماعی-جمعیتی، اقتصادی، زیست محیطی، بوم شناختی و پایداری فضا- مکان، شکل گرفته است در روستاها به عنوان ساختاری کشاورزی مبنا و تولیدی اهمیتی ویژه می .یابد مهاجرت، فقر، از بین رفتن روستاها و تبدیل شدن به شهر، از بین رفتن محیط زیست بکر روستایی، کاهش تولیدات مبتنی بر کشاورزی و روی آوردن روستاها از اشتغال تولید مبنا به خدمات مبنا و تبدیل شدن روستاها به شهرها، امری است که امروزه در روستاها شاهد بروز آن می باشیم که خود نشان از این می باشد که وضعیت جامعه روستایی در شرایط مناسبی قرار ندارد بدین ترتیب . برنامه وتببین ابعاد ریزی درخصوص توسعه پایدار روستایی در جهت رسیدن به اهداف معین و مشخص توسعه پایدار از مهمترین عوامل در جهت برگرداندن شرایط آرمانی گذشته به روستا می باشد و امری است الزامی . در این بین طرحهای هادی روستایی هر چند با عنوان و هدف توسعه پایدار روستایی تهیه نشدهاند اما می توانند به حل بسیاری از مشکلات در این زمینه بپردازند، طرحی توسعهایی که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود در جهت توسعه، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی ، تولیدی ، تجاری و کشاورزی، و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی یا طرحهای جامع ناحیه ای تعیین مینماید. اما متاسفانه اجرا و تحقق طرح های هادی روستایی که می تواند جز اولین مراحل تحقق آرمان توسعه پایدار در روستاها باشند بنا به دلایل مختلف، از جمله ضعف مدیریتی /برنامه ریزی، دانشی /اطلاعاتی، نبود نیروی ماهر و متخصص در این زمینه، ضعف مالی و در برخی موارد مخالفت روستاییان با اجرای آن به دلیل ضعف در تببین اهداف، با مشکلاتی عدیده مواجه شده است که تحقق توسعه پایدار در روستا را با مخاطره روبرو می نماید، این مقاله درصدد است با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به بررسی مفهوم، چیستی و چرایی طرحهای هادی و اهداف متصور بر آنها بپردازد. همچنین با بررسی ابعاد توسعه پایدار روستایی دلایل ضعف در تحقق طرح های هادی را بیان نماید و تاثیر آن در جهت عدم تحقق توسعه پایدار را مورد بررسی قرار دهد.

نویسندگان

مجتبی روشن

مربی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنراسلامی تبریز