امکان سنجی پیاده سازی شهرداری الکترونیک در شهرداری مراغه با استفاده از تحلیل شبکه ای ANP

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMPE01_101

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

نبود نظام ارزیابی آمادگی الکترونیکی متناسب با شهرداری ها،عدم رتبه بندی مناطق شهرداری و مشخص نبودن جایگاه از لحاظ آمادگی الکترونیک از جمله چالش های شهرداری ها برای استقرار شهر الکترونیک است.و این پژوهش برای امکان سنجی پیاده سازی شهرداری الکترونیک در شهرداری مراغه می باشد. تحقیق حاضر به منظور رتبه بندی مناطق شهرداری مراغه از منظر آمادگی الکترونیک با استفاده از روش مدل تحلیل شبکه ای ANP می باشد.به همین منظور بعد از بررسی ادبیات موضوع و مدل ارزیابی آمادگی الکترونیک،با استفاده از نظرات خبرگان واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مراغه،هفت معیار تکنولوژی و زیر ساخت اصلی شبکه، نرم افزار، سخت افزار، منابع انسانی، برنامه های آموزشی و زیر ساخت سازمانی انتخاب شد.ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. پرسشنامه طراحی شده بر اساس جدولمقیاسهای 1-9،Satty صاحب نظر این عرصه میباشد که در این پژوهش پرسشنامه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شهرداری مرکز (با امتیاز1482,0 (مطلوب ترین منطقه برای پیاده سازی شهرداری الکترونیکاست و شهرداری منطقه دو (با امتیاز0547,0 (و منطقه یک ( با امتیاز0444,0 (و منطقه سه ( با امتیاز 0310,0 ( در ردههای بعدی قرار می گیرند.این پژوهش توانست با انجام پژوهشی نوین معنای امکان سنجی و رتبه بندی شهرداریالکترونیک را پر رنگ نموده و جایگاه متفاوتش با رتبه بندی مناطق و شهرداری مرکزی مراغه مشخص تر نماید وبهتر عملکردن یک منطقه به مکان واقع شده بستگی ندارد و همچنین به نظر می رسد مناطق و شهرداری مرکز از نظر آمادگی الکترونیک تا حد مطلوب فاصله قابل توجهی دارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

باقر شیری

گروه مدیریت فناوری اطلاعات ، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

نادر خالصی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت ، تهران، ایران