نقش بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان با استفاده از مدل والتون در حفظ و نگهداشت منابع انسانی مستعد

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 353

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FINMGT06_121

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

نیروی انسانی یکی از منابع مهم و اساسی سازمان ها قلمداد میشود و سازمان ها برای رسیدن به اهداف، نیازمند به نیروی انسانی کارآمد وتوانمند می باشند. حفظ و نگهداری این منبع یکی از ضروریات سازمانی تلقی می شود. نیازهای روانی کارکنان در سازمان از طریق کاربرد فنونکیفیت زندگی کاری برآورده می شود. کیفیت زندگی کاری بالا برای سازمان ها برای جذب و نگهداشت نیروی کار، امری ضروری است. سازمان-هایی که نتوانند سازوکارها و تدابیر مناسبی برای ماندگاری استعدادهای خود طراحی کنند به ناچار باید خروج آنان را نظاره گر باشند. سازمان هاهمواره هزینه های بالایی را درجهت جذب برترین نیروها صرف میکنند بنابراین اگر نتوانند این نیروها را حفظ کنند آن هزینه ها را هدر داده اند.پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کیفیت زندگی کاری در حفظ و نگهداشت منابع انسانی مستعد انجام شده است. به همین منظور با استفاده ازمنابع کتابخانه ای، مقالات، کتب، مبانی نظری و ادبیات تحقیق بررسی و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه گردآوری شد. روش نمونه گیریبر اساس طبقه ای تصادفی ساده می باشد که بر اساس 5بانک خصوصی که سال تاسیس آنها قبل از سال 1387می باشد تقسیم شد.نتایجپژوهش حاکی از این است که 6تا از مولفه های کیفیت زندگی کاری (محیط ایمن و بهداشتی، فرصت های مداوم رشد و امنیت، قانون گرایی درسازمان، وابستگی متقابل اجتماعی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، توسعه قابلیت های انسانی) در حفظ و نگهداشت منابع انسانی مستعد نقشدارند. این موضوع میتواند مورد توجه بانکها قرار گیرد تا زیرساخت های لازم برای کیفیت زندگی کاری خوب در بانک فراهم شود نهایتا عملکردبهتر نیروی انسانی مستعد منجر به موفقیت بانک ها گردد

نویسندگان

راحله محرمی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

قدرت اله باقری

استادیار گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

حمید زارع

استادیار گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران