رابطه هوش هیجانی و بهره وری نیروی انسانی در مدیریت پروژه

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 802

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC11_046

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

چکیده مقاله:

کلیدیترین منبع پروژهها منابع انسانی است. افراد با ویژگیهای شخصیتی خاص خود در برخورد با هیجانات، رفتارهای متفاوتی از خود بروز میدهند. منابع انسانی بیشترین تاثیر را در بر بهرهوری پروژهها دارند؛ چراکه ظرفیتهای دیگر منابع محدود است و تنها نیروی انسانی است که در صورت تحریک شدن میتواند با ظرفیتهای گوناگونی به کار گرفته میشود. مدیر پروژه به عنوان فرد مسیول جهت پاسخگویی به ذینفعان میبایست درک درستی از هوش هیجانی و مسایل مرتبط با روانشناسی نیروی کار داشته باشد؛ زیرا پروژه،سازمانی موقتی است و زمان چندانی برای ایجاد ارتباط طولانیمدت برای افراد به وجود نمیآورد. از اوایل دهه 90 میلادی اصطلاح 1 هوش هیجانی به دنیای تجارت راه پیداکرده است و رفتهرفته درمیان مدیران پروژه از جایگاه مناسبی برخوردار شده است. مقاله پیش رو سعی در ایجاد ارتباطی گویا و منطقی میان هوش هیجانی و بهرهوری افراد درگیر در پروژهها را دارد. امید است با شناسایی نقاط مشترک بین حوزههای موردمطالعه، گامی کوچک در جهت بهبود بهرهوری نیروی انسانی در پروژههای کشور برداشته شود.

نویسندگان

امیرحسین همتلوییان

دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت و ساخت، دانشگاه هنر تهران، ایران