جستجوی مولکولی بروسلا در نمونههای شیر خام گاو مراکز لبنیات سنتی درشهرستان خرم آباد

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 343

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ZOONOSES01_068

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

بروسلوز یکی از شایعترین بیماریهای عفونی در ایران بوده که مشترک بین انسان و دام میباشد و توسط گونههای جنس بروسلا ایجاد میگردد. ارگانیسم در غدد فوق پستانی و غدد پستانی حیوانات آلوده جایگزین شده و در شیر دفعمیشود بنابراین انسان از طریق مصرف شیر و محصولات لبنی آلوده، بیمار میشود. با توجه به اینکه این بیماری در کشور ما از معضلات مهم بهداشتی و اقتصادی محسوب میشود و با توجه به اینکه تعیین میزان آلودگی شیر و فرآورده-های لبنی به بروسلا میتواند راهنمای خوبی برای مسیولین اجرایی کشور در جهت ریشهکنی این بیماری باشد، این مطالعه با هدف بررسی ژنومی بروسلا در نمونههای شیر خام و غیرپاستوریزه گاو در مراکز لبنیات سنتی شهرستان خرم-آباد انجام گرفت. در این مطالعه مقطعی توصیفی در مجموع - 120 نمونه از تانکهای ذخیره شیرخام و غیر پاستوریزه گاو طی ماههای آبان و آذر سال 94 جمع آوری شد. جهت ردیابی جنس بروسلا از پرایمر اختصاصی B4 و B5 و بدنبالآن جهت تمایز بین گونهای بروسلا آبورتوس و بروسلا ملیتنسیس از آزمون Multiplex PCR با بهرهگیری از پرایمرهای اختصاصی استفاده گردید. نتایج آزمون PCR نشان داد که 10 % از نمونههای شیر به بروسلا آبورتوس آلوده بوده است. با توجه به سرعت و حساسیت بالای روش PCR ، این روش میتواند جهت تشخیص ارگانیسم بروسلا در شیر گاو بسیار مفید باشد.

نویسندگان

نعمت شمس

استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی،دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران.

امین جایدری

استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی،دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران.

لیدا اعتمادفر

کارشناسی ارشد باکتری شناسی، دانشکده دامپزشکی،دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران.