جانشین پروری پست مدیریت پروژه و ریاست کارگاه گروه مهندسی سپاسد

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 596

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPMC12_008

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1396

چکیده مقاله:

در این تجربه مدیریتی به ارایه یک راهکار برای شناسایی ،ارزیابی ، توسعه و توانمندسازی و ارتقاء کارکنان مستعد در پست های مدیریت پروژه و ریاست کارگاه در گروه مهندسی سپاسد خواهیم پرداخت . پس از مطالعات فراوان و برگزاری کارگروه های تخصصی ، گام هایذیل برای این فرآیند تعیین و اجرایی گردید : - شناسایی شایستگی های پست هدف در پنج بعد )شایستگی های دانشی ،رفتاری ، عملکردی ،آشنایی با صنعت و سازمان(- تشکیل خزانه استعداد - ارزیابی های مرحله ای )آزمون های تخصصی ، روان شناختی ، بررسی سوابق و کانون ارزیابی ( - تشکیل کمیسیون پرورش مدیران آینده به منظور تصمیم گیری در مورد برگزیدگان نهایی طرح - استفاده از نتایج )ارتقاء ،جابه جایی ،توسعه و توانمندسازی و اقدام های حمایتی (

نویسندگان

علی سعیدکیا

مدیر جانشین پروری و انتصابات

حمید جلیل پور

مدیر ارزشیابی و ارزیابی عملکرد