بررسی تاثیر مشارکت مشتریان بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی ارزش ادراک شده (مطالعه موردی:خطوط هواپیمایی ماهان)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,638

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF04_042

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

افزایش رقابت در صنایع خدماتی سبب شده تا شرکتها دریابند که مشتری جزء ضروری از مزیت رقابتی سازمان است در حیطه خدمات نیز با توجه به اینکه در طول فرآیند ارائه خدمت، تعاملی بین مصرف کننده و ارائه دهنده خدمات ایجاد می شود، مشارکت مشتری همانند یک اهرم رابطه ای است که توسط آن اطمینان بین دو طرف ایجاد می شود. با این وجود علی رغم اهمیت زیادی که مشتری برای شرکتها خصوصا سازمانهای خدماتی دارد ، تحقیقات اندکی در حیطه مشارکت مشتری انجام شده است . در همین راستا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مشارکت مشتریان بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی ارزش ادراک شده می باشد . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان خطوط هواپیمایی ماهان بوده ، که با استفاده از فرمول کوکران ، حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 196 نفر تعیین گردیده است .ابزار گردآوری در این پژوهش ، پرسشنامه چن و همکاران (2016) بوده که پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار اموس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که مشارکت مشتریان بر وفاداری مشتریان تاثیر معنی داری دارد. همچنین ارزش ادراک شده بر تاثیر مشارکت مشتریان بر وفاداری مشتریان نقش میانجی ایفا می کند.

نویسندگان

محمدرضا بابایی

گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت ، واحد یادگار امام ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

امیده امینی

گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت ، واحد یادگار امام ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

وفا حسن زاده حردانی

گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت ، واحد یادگار امام ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

احمدرضا چگنی

گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده مدیریت ، واحد یادگار امام ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ا‌می، شمس الدین، رحیم نیا ف فریبرز(1390) جایگاه مشارکت در ... [مقاله ژورنالی]
 • خبیری، محمد، رزگار، محمدی(1393) بررسی عوامل موثر بر مشارکت مشتریان ...
 • _ _ وحسینی وحیده سادات (1392) بررسی اثر مشارکت مشتری ...
 • در خدمات بانکی: مطالعه موردی بانک سامان، مجله ای انی، ...
 • حسین پور داوود، حسن رضا _ پویا (1390) رابطه ابعاد ...
 • Chen , Ching-Fu, Jing-Ping Wang (2016) Customer participation, value co-creation ...
 • Stan, V., Caemmerer, B., and Cattan-Jallet, R. (2013). Customer Loyalty ...
 • Hayes, BE. (2008). The True Test of Loy alty , ...
 • Tsen g, YM., (2007). The Impacts of Relationsh ip Mark ...
 • Ou, W-M., Shih, C-M., Chen, C-Y., & Wang, K-C. (2011). ...
 • Auh, S., Bell, S., McLeod, C., & Shih, E. (2007) ...
 • Yi, Y., Nataraajan, R., & Gong, T. (2011). Customer participation ...
 • _ Bendapudi, N., & Leone, R.P. (2003). Psychological implications of ...
 • Paine, J., &Organ, D. (2000).The culturalmatrix of organizational citizenshipb ehavior ...
 • Camacho .Maria Aneles Revilla , Manuela Vega-Vazqu _ Francisco Joe ...
 • http :/dx.doi.org/1 0. 1 0 16/i.ibusres.20 15.02.004 ...
 • Homburg, C., Grozdanovic, M., & Klarmann, M. (2007) _ Re ...
 • Sharma, S., Conduit, J., & Hill, S.R. (20 1 4) ...
 • Yang, C. -C., Chen, P. -S., & Chien, Y. -H. ...
 • Bick Geoffery, Brown Andrew B., (2004), "Customer perceptions of the ...
 • Kuo, Y. Wu, C. and Deng, W. (2009) _ relationship ...
 • Deng, Z., Lu, Y., Wei, K. K., & Zhang, J. ...
 • Lengnick-Hall, C.A.; Claycomb, V. & Inks, L.W. (2000). Fromrecipient to ...
 • Manoj, E., Sunil, S. (2011). Role of switching costs in ...
 • Ndubisi, N.O., 2007. Relationship marketing and customer loyalty. Marketing Intelligence ...
 • A Model of Customer Loyalty in the ءه 21. Beerli ...
 • Ou, W-M., Shih, C-M., Chen, C-Y., & Wang, K-C. (2011). ...
 • Chuah, HuiWen, Malliga Marimuthu, T. Ramayah(20 14) The Effect of ...
 • Meng, SH-M, Liang, G-SH & Yang, SH-H.(20 1 1). The ...
 • Rig atti-Luchini, S _ C. Mason, M.(20 10). AN EMPIRICAL ...
 • Ladhari, R. (2007). _ effect _ consumption emotions on satisfaction ...
 • Ryu, K. Han, H. & Jang, S. (2010). "Relationships among ...
 • Lee, I., Choi, B., Kim, J., & Hong, S. J. ...
 • Matzler, K., Wirtele, A., & Renzl, B. (2006). Dimensions of ...
 • Dimitriadis, S. (2010). Testing perceived relational benefits as satisfaction and ...
 • Su, Q., Li, L., & Cui, Y. W. (2009). Analysing ...
 • Chung, t. w. (2006). The Moderating Effects of Involvemet on ...
 • Angelova, B., & Zekiri, J. (2011). Measuring Customer Satisfaction with ...
 • Yen, H.R.; Gwiner, K.P. & Su, W. (2004). The impact ...
 • نمایش کامل مراجع