بررسی وضعیت پژوهش های دینی در حوزه روانشناسی و تعلیم و تربیت در دو دهه گذشته ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 449

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF04_238

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

امروزه متون علمی از منابع مهم رشد دانش می باشند و متخصصان رشته های مختلف از این منابع برای برآوردن اهداف حرفه ای خود استفاده می کنند . این مطالعه با هدف طبقه بندی موضوعی ، تحلیل نظری و روش شناختی ، نیل به وجوه اشتراک و افتراق ، دستیابی به نتایج مشابه و متعارض در پژوهش های روانشناسی و تعلیم و تربیت با محوریت دین ونهایتا شناسایی نیازهای پژوهشی انجام شده است . این پژوهش درسال 1390 در مشهد روش فرا تحلیل به توصیف تولیدات علمی در حوزه روانشناسی و تعلیم و تربیت دینی مندرج در نشریات، کتب، مقالات پرداخته است . انتخاب نمونه آماری به شیوه تصادفی ساده انجام گردید و توجه به معیارهای مد نظر؛ 42 تحقیق، 54 مقاله، 27 کتاب و 17 نشریه به منظور تحلیل نهایی انتخاب وتحلیل شدند . یافته ها نشانگر آن است در حوزه تعلیم و تربیت دینی در دو دهه گذشته مقالات اندکی ارائه شده است . حیطه تعلیم و تربیت در مقایسه با روانشناسی پژوهش های کمتری انجام شده است این در حالی است که در قلمروی تعلیم و تربیت دینی تدوین مقالات مبتنی بر ترجمه کم صورت گرفته است .

نویسندگان

فرزانه مهدیان فر

نویسنده مسئول ,کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

رضا تبریزی

نویسنده دوم,کارشناسی ارشد علوم تربیتی

آزاده مذهب یوسفی

نویسنده همکار ,دانشجوی دکترای مشاوره خانواده

هاشم دهقان پور فراشاه

نویسنده همکار,دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی