سنجش تأثیر ساختار سازمانی بر خط مشی گذاری در یکی از سازمان های دولتی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 902

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICBOCH01_042

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف سنجش تأثیر ساختار سازمانی در خط مشی گذاری سازمان انجام شده است . با توجه به اهمیتی که عملکرد خط مشی گذاری در رسیدن به اهداف برای سازمان دارد بررسی عوامل مؤثر بر آن به خصوص ساختار سازمانیضروری است.در این پژوهش روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و همبستگی است. ابزار آن پرسشنامه است که جهت بررسی روایی آن از روایی محتوایی استفاده شده است و پایایی آن نمره 0/18الفای کرونباخ می باشد. جامعه مورد مطالعه کلیه مدیران و معاونان یکی از سازمان های دولتی بوده است که با توجه به تعداد کم آنها از روشسرشماری استفاده شده است و جامه آماری 70 نفر می باشد. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آماره های کای اسکوئر و ضریب کندال استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ساختار سازمانی بر خط مشی گذاری مؤثر است و بیشترین تأثیرمربوط به مؤلفه تمرکز بوده است.

نویسندگان

محمدرضا بابایی

استادیار گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، تهران، ایران.

سارا یزدانی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک تهران،ایران

مریم نامور

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک تهران،ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اعرابی، سید محمد.(1382)، طراحی ساختار سازمانی، دفتر پژوهش های فرهنگی. ...
 • الوانی، مهدی و دیگران(1393). تدوین الگوی خط مشی گذاری فضای ...
 • الوانی، سیدمهدی و بهزاد پورسید، (1388):مروری بر مدل های خط ...
 • الوانی، سیدمهدی و سید احمد رضا قاسمی، (1377):مدیریت و مسئولیت ...
 • پور عزت، علی اغر و دیگران(1387). ارتش هولوگرافیک و خط ...
 • حاجی پور، ابراهیم و دیگران(1394). طراحی الگوی آسیب شناسی اجرای ...
 • حسن پور، یوسف و سیف الله صادقی.(1384). «چارچوبی پیشنهادی جهت ...
 • الگوی اسلامی ایرانی اجرای خط مشی های فرهنگی کشور و مقایسه تطبیقی آن با برخی الگوهای موجود داخلی و خارجی [مقاله ژورنالی]
 • خنیفر، حسین و میم آقداغی(394). الگوی مفهومی سطوح تاثیرگذاری آموزه ...
 • دانش فرد، کرم اله(1389). فرآیند خط مشی گذاری عمومی. دانشگاه ...
 • مفهومپردازی پدیده شکاف خطمشی در فرایند خطمشیگذاری فرهنگی [مقاله ژورنالی]
 • کاملی، محمدجواد و سید مهدی الوانی، (1388)، تاثیر ساختار ارتباطات ...
 • Craik. G., (2003), "Paradoxes and contradictionsit government approaches to contemporary ...
 • Doern, G & Phidd, W.(1992), Canadian Publc Policy, Toronto: Nelso. ...
 • Follet, M.P (1986), "The Giving of Orders", Scientific Foundation of ...
 • Hood, C.(1986), The Tools of Government, Chatham: Chatham House ...
 • Lindblom, C.(1 984), Policy Making Process, N.J. : Prentice Hall, ...
 • Linder, s. & Peters, G. (1989), "Instruments of Govermment Journal ...
 • Peters, G. (2000), "Policy Instruments and P.A." Journal ofP.A. Research ...
 • نمایش کامل مراجع