تاثیر معیارهای مالی و غیر مالی بر انگیزش کارکنان جهت مشارکت در هدف گذاری های سازمانی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,445

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FINMGT04_022

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر معیارهای مالی و غیرمالی بر روی انگیزش کارکنان جهت مشارکت در هدف گذاری های سازمانی را طی سال 1394 در شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی است و در حیطه پژوهش های کاربردی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که معیارهای مالی تاثیر مستقیم بر انگیزش درونی و بیرونی کارکنان دارد. همچنین شواهد دیگر پژوهش حاکی از بی تاثیر بودن معیارهای غیرمالی بر انگیزش کارکنان است. همچنین شواهد دیگر پژوهش نشان می دهد که انگیزه ی درونی کارکنان برای مشارکت بر عملکرد شغلی تاثیر مستقیم ندارد اما انگیزه بیرونی کارکنان برای مشارکت بر عملکرد شغلی آنان تاثیرمستقیم دارد.

کلیدواژه ها:

معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد ، متغیرهای وابسته انگیزه درونی و بیرونی