بررسی آلودگی میکروبی لاشه طیور گوشتی در طی خط کشتار کشتارگاه صنعتی همدان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 526

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_VTJ-27-2_002

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1395

چکیده مقاله:

فرایند کشتار طیور در کشتارگاه میتواند الشه طیور سالم را درگیر آلودگیهای متعدد با عوامل پاتوژن سازد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شرایط کشتار بر روی وضعیت بهداشتی لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان انجام گردید. جهت انجام این بررسی از سطح پوست ناحیه سینه لاشه طیور بطور تصادفی نمونه برداری با سواپ و صفحه الگو صورت پذیرفت. بر این اساس در طی مراحل مختلف کشتار شمارش کلی باکتریهای هوازی )TVC ،)کلی فرمها، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس بیماریزا، و جستجوی سالمونال مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مرحله خنک سازی در چیلرها بصورت معنی داری )05/0

نویسندگان

محمدرضا پژوهی الموتی

گروه بهداشت و کنترل کفی مواد غذا یی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

عبدالمجید محمدزاده

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

علی خنجری

گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذا یی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران