مدیریت آبیاری در شالیزار

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,964

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_034

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

چکیده مقاله:

با کاهش موجودیت آب برای کشاورزی و افزایش تقاضا برای برنج استفاده از آب در سیستم های تولید برنج اجبارا کاهش یافته و بهره وری آب روبه افزایش نهاده است . اکثر کشاورزان در شالیزارهای خود , دارای تمایل کمی برای کم کردن ۱۰ سانتیمتر در پای بوته برنج خود در تمام فصل رشد - ورودی آب به مزرعه خود دارند و همیشه تمایل دارند که به میزان ۵ آب را ببینند . با کاهش آب ورودی روشهای آبیاری غیر شرایط غرقاب مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله به محاسبه آب ورودی و بهره وری آب بر اساس نتایج آزمایشات انجام شده بر روی واریته هاشمی در مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور در سالهای مختلف انجام شده می پردازیم . نتایج آزمایشات در سالهای مختلف برای مدیریتهای مختلف آبیاری نشان داد که با کم کردن آب ورودی به میزان ۳۲ درصد ، میزان عملکرد ۱۳ درصد کاهش یافت و راندمان آبیاری و بهره وری آب به ترتیب 0/3-0/82 و 0/3-0/75 گرم دانه برای هرکیلوگرم آب بدست آمد. همچنین با توجه به میزان آب ورودی (آبیاری و بارندگی) آبیاری نسبت به عملکرد می توانیم به این نکته اشاره کنیم که با افزایش آبیاری بیش از ۸۰۰ میلیمتر هیچگونه افزاش عملکردی ملاحظه نمی شود

نویسندگان

ابراهیم امیری

دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت

فریدون کاوه

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران , دانشکده کشاور

مسعود کاوسی

هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور , رشت , موسسه تحقیقات برنج کشور , بخش تح

حبیب موسوی جهرمی

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز , دانشکده مهندسی علوم آب