اثرات سطوح مختلف کود نیتراتی و آب آبیاری بر آبشویی نیترات و عملکرد ذرت تحت مدیریت کود-آبیاری

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,114

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_020

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

چکیده مقاله:

تاثیر متقابل آب و کود نیتروژنی هم بر عملکرد و هم بر آلودگی منابع آب موثر می باشد. مقدار، زمان و روش استفاده از نیتروژن و آب تاثیر به سزایی در سرنوشت نیتروژن دارد. در این پژوهش تاثیر سه سطح کود نیتروژن شامل 200 (N200)، 150 (N150) و صفر (N0) کیلوگرم نیتروژن در هکتار و چهار سطح آب شامل دو سطح کم آبیاری (W4 , W3) یک سطح آبیاری کامل (W2) و یک سطح بیش از آبیاری (W1) با مدیریت کود – آبیاری از طریق سیستم آبیاری بارانی بر آبشویی نیترات و عملکرد ذرت بررسی گردید. آبشویی نیتروژن نیتراتی (N-NO3) از عمق 60 سانتی متری در سطوح مختلف آب و کود طی دوره رشد گیاه بررسی شد. عصاره خاک در عمق 60 سانتی متری با استفاده از نمونه بردار آب خاک پس از هر آبیاری یا بارندگی از تمام کرت ها تهیه و غلظت نیترات در عصاره استخراج شده اندازه گیری گردید. مقدار نیترات آبشویی شده با استفاده از معادله بیلان جرم محاسبه شد، نیتروژن نیتراتی خاک پیش و پس از کاشت تا عمق 60 سانتی متری و نیتروژن کل گیاه در زمان برداشت اندازه گیری شد. مقدار نیتروژن آبشویی شده از عمق 60 سانتی متری به نیتروژن کل (مجموع نیتروژن اولیه خاک و نیتروژن اضافه شده در کود) در سطوح آبی W4 , W2 , W1 در سطح کودی N200 به ترتیب برابر 5/2، 3/2 و صفر درصد، درسطح کودی N150 به ترتیب برابر 43/2، 2/2 و صفر درصد و در سطح کودیN 0 به ترتیب 6/1، صفر و صفر درصد بدست آمد. آبشویی نیترات در سطوح کم آبیاری مشاهده نشد. اعمال مدیریت کود- آبیاری در سیستم آبیاری بارانی موجب کاهش تلفات آبشویی نیتروژن نیتراتی شده به طوری که بیشترین مقدار تلفاتی آبشویی در تیمارN200W1، 5/2 درصد نیتروژن مصرفی بود.

نویسندگان

مهدی قیصری

دانشجوی دوره ی دکتری علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه تربیت مدرس

مجید میرلطیفی

استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس

محمداسماعیل اسدی

استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

مهدی همایی

دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ملکوتی، ج. و غیبی، م. ن. 1379. تعیین حد بحرانی ...
 • Asadi, M. E., 2004. Effect of irrigation and tillage practices ...
 • Asadi, M. E., Clemente, R. S., Gupta, A. D., Loof, ...
 • Bacon, P. E. 1995. Nitrogen fertilization in the environment. Marcel ...
 • Bakhsh, A., Kanwar, R. S., Karlen, D. L., 2005. Effects ...
 • Basso, B., Ritchie, J. T., 2005. Impact of compost, manure ...
 • Cameira, M. R., Fernando, R. M., Pereira, L. S., 2003. ...
 • Gary, W. H. 1986. Nitrate leaching through sandy soil as ...
 • Home, P.G., Panda, P.K., Kar, S., 2002. Effect of method ...
 • Lamm, F. R., Trooien, T. P., Manges, H. L. and ...
 • Li, J., Li, B., Rao, M., 2005. Spatial and temporal ...
 • Martin, D.L., Gilley, J.R., Skaggs, R.W., 1991. Soil Water balance ...
 • Mateos, L., Mantovani, E.C., Villalobos, F.J., 1997. Cotton response to ...
 • Moreno, F., Cayuela, J. A., Fernandez, J. E., Fer nandez-boy, ...
 • Patel, N., Rajput, T.B.S., 2000. Effect of fertigation On growth ...
 • Sexton, B. T., Moncrief, J. F., Rosen, C. J., Gupta, ...
 • Tyson, A., Dixon, M.L., Segars, W., 1992. Your Drinking Water: ...
 • Wiesler, F. 1998. Comparative aSsessment of the efficacy of various ...
 • Zhu, A., Zhang, J., Zhao, B., Cheng, Z., Li, L., ...
 • نمایش کامل مراجع