ارزیابی یادگیری سازمان یدر مدیریت شهری (نمونه موردی شهرداری قروه)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 517

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UPUE03_289

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395

چکیده مقاله:

واژه یادگیری سازمانی برای اولین بار توسط سایرت و مارچ در مطالعه اولیه شان روی جنبه های رفتار تصمیم گیری سازمانی در سال 1963 به کار رفته است دیوس 2003، یادگیری سازمانی به عنوانی راهی تعریف شدهاست که طی آن سازمانها به تولید تکمیل و سازماندهی دانش پرداخته، فعالیتهای خود را براساس ان عادی می سازند و ان را به درون فرهنگ خود وارد می کنند مهرا و داوان 2003 با عنایت به این که شهرداری ها بهعنوان یک سازمان با سطوح مختلف یادگیری سازمان سر و کار دارند از این رو عمده ترین مسائلی که این مقاله در پی روشن سازی ان است عبارتند از: از این که میان یادگیری سازمانی در بین کارکنان شهرداری قروه چقدر است؟ آیا بین سن و میزان یادگیری سازمانی آنها رابطه ای وجود دارد؟ آیا یادگیری سازمانی کارکنانی با توجه به سطح تحصیلات آنها تفاوت دارد؟ به منظور پاسخگویی به این سوالها از بین کلیه کارکنان شهرداری شهر قروه در سال 1393 که تعداد آنان 110 نفر است براساس جدول کرجسی و مورگان 1970 نمونه ای به حجم 86 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شد و اطلاعت لازم از طریق پرسشنامه یادگیری سازمانی جمع آوری گردید. این پرسشنامه یادگیری سازمانی را در چهار بعد 1) اکتسابی / خلق اطلاعات 2) تعبیر و تفسیر/ انتقالات اطلاعات 3) به کاریگری اطلاعات / ایجاد دانش و 4) نهادینه کردن دانش مورد سنجش قرار می دهد تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نشان میانگین یادگیری سازمان گروه نمونه 53/05 و انحراف معیار آن 6/13 است. بین مولفه های یادیگری سازمانی همبستگی مستقیم معنی داری مشاهده می شود اما رابطه سن و یادگیری سازمانی و مولفه های ان معنی داری نبود همچنین مولفه های یادگیری سازمانی کارکنا با سطوح تحصیلی مختلف تفاوت معنی داری نداشت. لیکن در مجموع یادگیری سازمانی کارکنان با توجه به سطوح تحصیلی آنها تفاوت معنی داری داشت در ضمن نتایج ناشن داد بین مولفه های یادگیری سازمانی تفاوت معنی داری مشاهده می شود به گونه ای که میانگین مولفه ای یادگیری سازمانی به ترتیب اولیت شامل تعبیر و تفسیر / انتقال اطلاعات اکتساب/ خلق اطلاعات نهادینه کردن دانش، به کارگیری اطلاعات/ ایجاد دانش است.

نویسندگان

عطااله عرفانی

کارشناسی ارشد مدیریت شهری و دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • دلاور، علی (1371). روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. ...
 • Argyris, C. & Schon, D. (1996). Organizational learning II, Theory, ...
 • Argyris, C. (1977). Doulde-loop learning in organization. Havard Business Review. ...
 • Bayraktaroglu, S. & Kutaniz, R. O. (2003). Transforming hotels into ...
 • Crossan, M., Lane, H. & Wehite R. (1999). An organizational ...
 • Figueiredo, P. N. (2002). Learning process feathers and technological capability ...
 • Fiol, M. C. & layles, M. A. (1985). Organizational learning. ...
 • Garvin, D. (1993). Building learming Organization. Harvard Business Review, 71, ...
 • Huber, G. P. (1991). Organizational learning: The contributing processes and ...
 • Jelinek, M. (1979). Institu tionalizing innovation: a study of organizational ...
 • Krejecie, P. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample ...
 • Lukas, B. A., Hult, G. T. M. & Ferrell, O. ...
 • McCollum, R. C., & Austin, J. T. (2000). Applications of ...
 • Mehra, K. & Dhawan, S. K. (2003). Study of the ...
 • Nanda, A. (1996). Organizational learning and competitive advantage. London: Sage. ...
 • Shimizu, K. & Hit, M. A. (2004). Strategic flexibility: organizational ...
 • Sinkula, J. M. (1994). Market information processing and organizational learning. ...
 • Slater, S. F. & Narver, J. C. (1995). Market organization ...
 • Stata, R. (1989). Organizational learning: the key to management innovation. ...
 • Steiger, J. H. (1990). Structural model evaluation and modification: An ...
 • Tsang, E. W. K. (1997). Organizational learning and the learning ...
 • Yang, B., Watkins, K. E. & Marsick, V. J. (2004). ...
 • نمایش کامل مراجع