بررسی عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی از دیدگاه کارکنان شهرداری شهر زنجان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 486

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICUE01_050

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395

چکیده مقاله:

آموزش شهروندی، از ارکان اساسی زندگی اجتماعی عصر حاضر است و در جوامع پیشرفته، از طریق برنامه ریزی های متنوع به آموزش مهارت های شهروندی، پرداخته می شود؛ با توجه به این شرایط، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی از دیدگاه کارکنانشهرداری شهر زنجان انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات، در زمره پژوهش های توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر زنجان بوده و با 204 نفر به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب و روش نمونه گیری، خوشه ایچندمرحله ای بوده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت بوده که روایی صوری آن توسط خبرگان دانشگاهی تأیید شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با0/93 به دست آمد. همچنین جهت تحلیل داده ها از آزمونT تک نمونه ای و آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. مهم ترین یافته ها حکایت از آن داشت که همه عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی (رفتارهای مبتنی بر کنش های اجتماعی/سیاسی، قانون پذیری و قانون گرایی، رفتارهای مبتنی بر آموزه های دینی و ملی و رفتارهای مبتنی بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار) در سطح0/05 معنادار است و نتایج آزمون فریدمن نشان داد که کارکنان شهرداری شهر زنجان، به ترتیب رفتارهای مبتنی بر آموزه های دینی و ملی، قانون پذیری و قانون گرایی، رفتارهای مبتنی بر کنش های اجتماعی/سیاسی و رفتارهای مبتنی بر حفظ محیط زیست و توسعه پایدار در سطح 0/05 را به عنوان عوامل مؤثر بر آموزش شهروندی، اولویت بندی کرده اند

نویسندگان

علیرضا یوزباشی

دکتری تخصصی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آقازاده، احمد (1385) اصول و قواعد حاکم بر فرایند تربیت ...
 • پلولو، ربرتو (1370). شهروند و دولت. ترجمه ابوالفضل قاضی. انتشارات ...
 • حکیم زاده، رضوان (1386). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره راهنمایی ...
 • خاکپور، عباس، اسماعیل بیگی، ناهید (1390)، بررسی تربیت شهروندی و ...
 • طالب‌زاده نوبریان، محسن، جمالی تازه کند، محمد، زمانی‌منش، حامد (1389)، ...
 • فتحی واجارگاه، کورش (1384)، آموزش شهروندی در استان کرمان، طرح ...
 • لطف‌آبادی، حسین (1385) آموزش شهروندی ملی و جهانی همراه با ...
 • Banks, J.A (2008). Diversity & Citizenship Education in Global Time, ...
 • Collado, M.C and Atxurra, R.L. (2006). Democratic citizenship in textbooks ...
 • Gilbert, T.R. (1997). Issues for Citizenship in the postmodern world. ...
 • Heck, D.A. (2003) .Discovering Discourses of Citizenship Education: in the ...
 • Kymlicka, _ (1999). Education for citizenship. Education in morality. T.H. ...
 • Rayan, K (1993) Values in the Curriculu. Journal of Educational ...
 • نمایش کامل مراجع