شاخصهای اقتصادی و توزیع درآمد در میان کشورهای اسلامی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,267

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IEDC01_012

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1387

چکیده مقاله:

هدف اساسی در این تحقیق برآورد الگوی میان کشوری عوامل موثر بر توزیع درآمد با استفاده از اطلاعات 20 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی بوده است. برای این منظور ابتدا اطلاعات مقطعی ضریب جینی، سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی، سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی، درآمد سرآنه و تورم 20 کشور اسلامی جمع آوری و سازماندهی شده است. سپس الگوی عوامل موثر بر توزیع درآمد با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد گشته است. براساس نتایج حاصل، فرضیه کوزنتس در میان اقتصاد کشورهای اسلامی را نمیتوان رد نمود. سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی اثر برابرگر و رشد سالانه جمعیت اثر نابرابرگر در توزیع درآمد کشورهای اسلامی داشته است. سطح معنای سهم درآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی و تورم به ترتیب با 26% و 38% اثر افزایشی بر توزیع درآمد داشته اند.

نویسندگان

اسمعیل ابونوری

عهده دار مکاتبات؛ دانشیار اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی، بخش اقتصاد دانش

آرش خوشکار

کارشناس ارشد علوم اقتصادی، مدیر عامل شرکت خدمات نوین شاخص سمنان

پدارم داودی

دانشجوی کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور واحد کرج