بررسی حساسیت مدل عددی جریانات باد رانده در نوسانات باد اقلیمی حوزه خلیج فارس

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,226

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMST06_062

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1384

چکیده مقاله:

یکی از مولفه های بسیار اساسی در توسعه ایدار برنامه ریزی دقیق در زمینه حفاظت محیط زیست و مقابله بموقع با آثار مخرب آن توسط برناه ریزی های بلند مدت در رابطه با پیش بلینی این اثرات در زمینه های مختلف می باشد. یکی از آثار تخریب محیط زیست گرمایش جهانی و ایجاد نوسانات اقلیمنی بواسطه ازدیاد گازهای گلخانه ای است. در این راستا پیش بینی اثر نوسانات هر یک از پارامترهای اقلیمی در امر مدیریت پایدار در هر کشور بسیار حائز اهمیت می باشد. از این رو در پژوهش حاضر سعی شده اثر نوسانات اقلیمی باد در حوزه خلیج فارس بر روی جریانات باد رانده و انتقال آلاینده در آن حوزه آبی توسط مدل عددی جریانات باد رانده حساسیت سنجی گردد. تجربه های انجام گرفته در دامنه نتوسانات باد اقلیمی Knots+-5 حول میانگین حساسیت بسیار خوب مدل را نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

آلاینده ، خلیج فارس ، جریانات باد رانده ، مدل عددی ف حساسیت سنجی

نویسندگان

پیغام غفاری نوران

عضو هیئت علمی مرکز ملی اقیانوس شناسی

محمدرضا بنادرزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

حسن خالقی زواره

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد