تحلیل ساختاری زبان غنایی (با تکیه بر نفثه المصدور)

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 654

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LRR-5-2_008

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

چکیده مقاله:

نقشآت الله صدور اثر شهاب الدین محمد زیدری نسوی از شاهکارهای نثر فنی و مصنوع و مزین فارسی است. با بررسی ساختار متن از منظر زبان، این گونه به نظر میرسد که کارکرد ادبی و عاطفی متن بسیار بیشتر ازاطلاعات تاریخی آن نمود دارد. از منظر زبانی، اغلب، جهت گیری پیام یا به سوی گوینده است یا به سوی خود پیام، بنابراین مخاطب معمولا یا دهاتنی ادبی مواجه است که زبان tl اغلب کارکردی عاطفی دارد؛ هیدی رواست که مخاطب همواره حدیث نفس گوینده را میشنود. از سوی دیگر، نویسنده با قاعده افزاییهای متعدد درمتن خود، توازن های گوناگون موسیقایی ایجاد میکند و موسیقی درونی متن را که لازمهٔ یک متن غنایی است، تقویت میکند. اوج زبان غنایی در متن تخشایالتحصیل ودر، زمانی است که نویسنده، همزمان به متن خود کارکرد شعری و عاطفی میدهد و از توازنهای گوناگون استفاده می کند. در این مواقع که نویسنده غلیان احساسات خود را در متنی شاعرانه و آهنگین بیان می کند، نثر کتاب بسیار ساده و روان است. هدف این پژوهشی، تحلیل ویژگیهای زبان غنایی با تکیه بر ساختار متن نشاالله صلوار است

نویسندگان

امید ذاکری کیش

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، ایران

اسحاق طغیانی

استاد زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه اصفهان ،ایران

سیدمهدی نوریان

استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان، ایران