بررسی برخی کاربردهای سنجش از دور در کشاورزی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,117

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA02_082

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

امروزه رشد جمعیت جوامع و بالا رفتن سطح زندگی، بهره گیری از روشهای علمی را به منظور تهیه مواد غذایی بیشتر و با کیفیت، ایجاد کرده است، لذا با پیشرفت علوم، استفاده از فن آوری های جدید مانند دریافت و پردازش داده ها )از طریق ماهواره(، استفاده از نرم افزارها و سیستم های پردازش اطلاعات، نقش مهمی در مدیریت منابع مختلف موثر در فراهمی غذا دارد، به عبارتی استفاده از اطلاعات ماهواره ای وتکنولاوژی سنجش از دور به عنوان ابزاری کارآمد در اکثر کشورهای جهاان جهات بررسای، شناساایی و مادیریت منابع زمینی و در کاشاورزی دقیاق باه صاورت گسترده مطرح است. در واقع ویژگی های منحصر به فرد این اطلاعات، از قبیل دید وسیع و یکپارچه، استفادهاز قسمت های مختلف طیف الکترومغناطیسی برای ثبت خصوصیت پدیده ها، پوشش های تکراری و سرعت انتقال و تنوع اشکال داده ها، امکانبکارگیری سخت افزارها و نرم افزارهای ویژه رایانه ای، سنجش از دور را به عنوان ابزاری مناسب در ارزیابی و نظارت، کنترل و مدیریت منابع آ و خاک، جنگل، مرتع، کشاورزی و محیط زیست، در آورده که به مرور بر دامنه وسعت کاربری آن افاوده گردیده است. از جمله مواردی کاه اطلاعات ماهواره ای در بخش کشاورزی میتواند به عنوان تأمین کننده نیازهای اطلاعاتی پایه و به هنگام برای استفاده در برنامه ریزیهاای مناابع زمینی مورد توجه قرار گیرد، بررسی پوشش گیاهی، تشخیص میزان آلودگی آب براورد اراضی آبیاری تعیین برخی از شاخص های بیولوژیک و باه ویاژه بارآورد سطح زیر کشت محصو لات عمده کشاورزی است، که با انجام کارهای میدانی کم تر و تلفیق اطلاعات ماهواره ای نتایج قابل قبول حاصل میشود. لذا در این مقاله مروری به بررسی مطالعات صورت گرفته در جهت بکارگیری سنجش از دور در تخمین عملکرد محصولات کشاورزی پرداخته شده است

نویسندگان

سمیه بدخشان

دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

جواد طائی

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ]2] Lillesand, T.M., Keifer, R. W., and J.W. chipman. Remote ...
 • خواجه الدین، س. و همکاران. تعیین سطح شالیزارهای حاشیه زاینده ...
 • سیمایی. ا. و همکاران. ارزیابی مدل SEBAL برای برآورد تبخیر ...
 • عسکری، م. و همکاران. تمین میزان کودهای ازته موجود در ...
 • امدی، ح. و همکاران. شناسایی محصولات ذرت و سویا و ...
 • فتح نیا، امان الله. و همکاران. ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی ...
 • Pettorelli .N, Vik.J o O, Mysterud .A, Gaillard.J.M, .Tucker.C.J and ...
 • I[ن‌وروزی، ع. و «ک‌اران‌برآرد شا خ‌ص‌س‌طح‌ب‌رگگی‌ا ب‌ن‌ج و شه‌ال ای‌ران‌ش‌ری‌ح‌ف‌اظت ...
 • موسوی، سعید. و همکاران. امنیت غذایی و خودکفایی در تولید ...
 • ]23[ح‌سین، م. و هک‌اران.م‌دل س‌ازی آ م‌اریب‌رآورد عم‌لک‌ردگی‌دم فی‌میاگ‌ف‌اده از ...
 • ]1] Jensen, J. R. Remote sensing of the environment, earth ...
 • ]10] Wardlow, D.B., L.E. Eghbert and J.H. Castens. Analysis of ...
 • Matsushita.B , , Wei _ Y, Jin. C, Yuyichi.O and ...
 • Sanaeinejad, H., shah Tahmasebi, A.R., Sadr Abadi Haghighi, R., and ...
 • Johnson, G. E. , Achutuni, V. R. _ T h ...
 • Solaimani, K., Shokrian, F., Tamartsh, R. and Banihashemi, M. 201 ...
 • Pettorelli .N, Vik.J .O, Mysterud .A, Gaillard.J.M, .Tucker.C.J and Stenseth.N.C. ...
 • Adamc huk.V, Perk. R and Schepers.. Application of remote sensing ...
 • Bao, Y., Gao, W., and Gao, Z. Estimation of winter ...
 • Zhang, H., Chen, H., and Zhou, G. The model of ...
 • Aparicio, N., Villegas, D., Casadesus, J., Araus, J.L. and Royo, ...
 • Sawasawa, H.L.A. Crop yield estimation: integration RS, GIS and management ...
 • Johnson, G. E. _ Achutuni, V. R. _ T h ...
 • نمایش کامل مراجع