بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با انگیزش شغلی در کارکنان سازمان تامین اجتماعیشهرستان گچساران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,009

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGEMENTBONYAD02_037

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق ، بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان گچساران میباشد .روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است.جامعهی آماری در این تحقیق کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعیشهرستان گچساران بوده و نمونه آماری برابر با جامعه و به تعداد 45نفر در نظر گرفته شده و نمونه گیری به روش در دسترسانجام گرفت . ابزار تحقیق پرسشنامه ای بوده که برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف ومورمن( 1993)و پرسشنامهانگیزش شغلی هاکمن و الدهام(1975 )استفاده شده است . به منظـور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات تحقیق ، ازآزمون کلموگروف- اسمیرنوف ،روش معادلات ساختاری ، تحلیل رگرسیون گام به گام ، تحلیل واریانس چند متغیره( MANOVA)و آزمون tدو نمونه مستقل با کمک نرم افزارهای liserel 8.808و SPSS 16استفاده شده است . نتایج حاصل ازمدل معادلات ساختاری نشان می دهد که بین عدالت سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ومدل به خوبی برازش شده است .نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که مولفه های عدالت سازمانی (توزیعی،رویه ای،مراوده ای)قادر به پیشبینی متغیر انگیزش شغلی کارکنان می باشند .همچنین نتایج تحلیل واریانس چند متغیره، نشان دهنده تفاوت معناداردر سطح تحصیلات افراد در یکی از مولفه های عدالت سازمانی و متغیر انگیزش شغلی می باشد، همچنین نتایج آزمون tدو نمونهمستقل ، نشان دهنده تفاوت معنادار بین انگیزش شغلی کارکنان بر حسب جنسیت افراد می باشد

نویسندگان

ایمان دانائی فر

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهبهان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بهبهان، ایران

مهین تقی پور

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

اشکان شفایی

کارشناس ارشد علوم ارتباطات ، دانشگاه علامه طباطبائی

مینو فولادوند

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، دانشگاه رازی کرمانشاه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • _ a" _ International _ and Acounting Ira 13 اسفند ...
  • ابطحی، سید حسین (1383)، مدیریت منابع انسانی، موسسه تحقیقات و ...
  • ابطحی، سید حسین. عابسی، س (1386) _ توانمندسازی کارکنان، موسسه ...
  • ارشدی، نسرین (1386). طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و ...
  • اسپکتور، پل (06 20). روانشناسی صنعتی و سازمانی .ترجمه :دکتر ...
  • افجه، علی اکبر (1385)، «مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و ...
  • رضائیان، علی (1384)، انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مدیریت ...
  • سید جوادین، رضا .فراحی، محمد مهدی .طاهری عطار، غزاله 1387).شناخت ...
  • کرد تمینی، بهمن و کوهی، ملیحه (1390)، بررسی رابطه تعهد ...
  • نمایش کامل مراجع