بررسی اثر بخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تعارضات زناشویی زوجین شهر اصفهان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,521

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSYI01_053

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

چکیده مقاله:

یکی از مشکلات شایع روابط زناشویی که کیان خانواده را مورد تهدید جدی قرا می دهد، تعارض زناشویی است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی به روش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین شهر اصفهان بود. روش پژوهش حاضر به دلیل عدم نمونه گیری احتمالی، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را زوجین ارجاع داده شده به شوراهای حل اختلاف شهر اصفهان تشکیل می دادند. نمونه آماری این پژوهش شامل 32 زوج بود که به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده و به صورت گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند. سپس گروه آزمایش مداخلات آموزشی مربوط به تحلیل رفتار متقابل را در طی 10 جلسه آموزشی دریافت نمودند، در حالی که گروه گواه از دریافت این مداخله در طول فرایند پژوهش بی بهره بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی بود. داده های جمع آوری شده بوسیله تحلیل کواریانس چند و تک متغیره توسط بسته نرم افزاری SPSS20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد آموزش تحلیل روابط متقابل توانسته منجر به کاهش معنادار تعارضات زناشویی زوجین گروه آزمایش در مرحله پس آزمون شود(P=0/001؛ 5/01= (94 و 16) F؛ 2/73= اثر هتلینگ). در بررسی آزمون های تک متغیره مشخص گردید که این کاهش در متغیرهای کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی و کاهش ارتباط موثر بوده است(0/05>p). طبق یافته های این مطالعه می توان گفت مشاوره گروهی به شیوه تحلیل ارتباط متقابل، روش مناسبی برای کاهش تعارضات زناشویی زوجین بوده است.

نویسندگان

فهیمه اردشیری لردجانی

کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

طیبه شریفی

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

محمد قاسمی

استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • . اعتمادی ع، نوابی نژاد ش و احمدی س ا.(1385). ...
 • امینی م، امینی ی، حسینیان س.(1392). اثربخشی آموزش گروهی مهارت ...
 • .بهاری ف، فاتحی زاده م، احمدی س ا، مولوی ح، ...
 • .بهمنی م، فلاح چای س ر، زارعی ا.(1390). بررسی و ...
 • .ثنایی ب، براتی ط و بوستانی پور ع.(1378). مقیاسهای سنجش ...
 • [.جوادی ب، حسینیان _ _ شفیع آبادی ع.(1388). اثربخشی آموزش ...
 • دیبائیان ش.(1384). میزان اثر بخشی درمان راه حل -محور بر ...
 • سلامت م، زمانی ا و اللهیاری ط.(1387). تاثیر آموزش مهارت ...
 • سیاووشی ح و نوابی نژاد ش.(1384). رابطه بین الگوهای ارتباط ...
 • شاهمرادی س، فاتحی زاده م، عابدی ا.(1390). پیش بینی تعارض ...
 • .شفیع آبادی ع و ناصری غ.(1390). نظریه های مشاوره و ...
 • .صادقی م، احمدی س ا، بهرامی ف، اعتمادی ع، پورسید ...
 • . علی پور ا، آقایوسفی ع، اب دوست ز.(1388). تاثیر ...
 • کرمی ج، زکی یی علیخانی م و خدادادی ک.(1391). رابطه ...
 • نصر اصفهانی ن، اعتمادی ا و شفیع آبادی ع.(1391). اثربخشی ...
 • .Afkhami, _ Bahrami, F.; (2007). Fatehizadeh, M. the relationship between ...
 • .Ahmadi, K., Nabipoor, S. M., Kimiaee, S. A., & Afzali, ...
 • .Gary, L. M. (2006). Altered States: Using Transactiont Analysis Education ...
 • .Hansson, K. & Lundblad, A.M (2006). Couple therapy effectiveness of ...
 • 9] .Mohammadi, M. Esmaeily, M. and Nik, A. (2010). The ...
 • .Murakami, M., Matsuno , T., Koike , K., Ebana, SH., ...
 • Psychosomatic Medicine - Proceedings of the 18th World Congress on ...
 • .Peterson, R., & Green, S. (2009). Families First- Keys to ...
 • .Whisman, M.A., Uebelacker, L.A., & Weinstock, L.M. (2007). P S ...
 • نمایش کامل مراجع