تعیین سهم جهت گیری زندگی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی احساس تعلق در دانش آموزان دختر

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 693

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE01_050

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

چکیده مقاله:

ارتباط و احساس تعلق از جمله نیازهای فطری روانی انسان است، درنتیجه این نیاز به تعلق در هر انسانی به ودیعه گذاشته شده استاحساس تعلق خاطر فراگیر بوده و در تمامی سطوح زندگی همچونگروه ها و نهادها مانند مدرسه توسعه جریان دارد هدف پژوهشحاضر تعیین سهم جهت گیری زندگی و ویژگی های شخصیتی درپی بینی احساس تعلق در دانش آموزان دختر منطقه 4 شهر تهرانبود روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماریشامل تمامی دانش آموزان دختر مقطع تحصیلی متوسطه در منطقه4 شهر تهران در نیمسال تحصیلی اول و دوم 94-1393 بود. از جامعه مذکور تعداد 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفیچندمرحله ای انتخاب شدند آزمودنی ها به مقیاس های جهت گیریزندگی کارور و شییر (1985)، ویوگی های شخصیتی کاستا و مکری(1985) و احساس روان شناسی عضویت در مدرسه گودنو (1993)پاسخ دادند تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دادند که جهت گیریزندگی و صفات شخصیت (روان رنجورخویی، برون گرایی، گشودگی دربرابر تجارب، توافق و وظیفه شناسی) احساس تعلق به مدرسه راپیش بینی می کند بررسی های آماری نشان داد که جهت گیریزندگی به صورت مثبت، روان رنجورخویی به صورت منفی و برون گراییو گشودگی در برابر تجارب به صورت مثبت احساس تعلق به مدرسهرا پیش بینی می کنند.

کلیدواژه ها:

احساس تعلق به مدرسه ، جهت گیری زندگی ، ویژگی های شخصیتی

نویسندگان

معصومه رضایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

خدیجه ابوالمعالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ریو، جان مارشال. 2005. انگیزش و هیجان. ترجمه: سیدمحمدی، 1389. ...
 • [داامامی پور، سوزان، کوشکی، شیرین، و سبزمیدانی، پگاه. .1389 ارتباط ...
 • آکار، آلان. 1957. روانشناسی مثبت: علم شادمانی و نیرومندی انسان ...
 • گودرزی، محمدعلی. 1380. بررسی روایی و پایایی مقیاس ناامیدی بک ...
 • کجباف، محمدباقر، عریضی، حمیدرضا، خدابخشی، مهدی. 1385. هنجاریابی، پایایی و ...
 • روشن چسلی، رسول، شعیری، محمدرضا، عطری فرد، مهدیه، نیکخواه، اکبر، ...
 • باباخانی، نرگس، و شریفی، حسن پاشا. 1391. بررسی ساختار نهفته ...
 • کیافر، مریم، کارشکی، حسین، و هاشمی، فرح. 1393. نقش باورهای ...
 • شهنی ییلاق، منیژه، موحد، امدرضا، و شکرکن، حسین. 1383. رابطه ...
 • پورسردار، نورالله، پورسردار، فیض اله، پناهنده، عباس، سنگری، علی اکبر، ...
 • سندرسون، کاترین، ای. 2013. روان شناسی سلامت. ترجمه فرهاد جمهری، ...
 • ملاخلیلی، اکرم.، و احمدی، احمد. 1393. بررسی رابطه خوشبینی و ...
 • بحرانی، محمود، و لطیفیان، مرتضی. 1388. رابطه صفات پنج عاملی ...
 • ودودی مفید، پروین، آزادفلاح، پرویز، رسول زاده طباطبایی، کاظم. 139. ...
 • فتحی آشتیانی، علی، و داستانی، مینا. 1390. آزمون های روانشناختی: ...
 • زارعی، اقبال، کرمی بلداجی، روح ق، حیدری، حسین، حسین خانزاده، ...
 • Neel, C. G. O., & Fuligni, A. 2013. A longitudinal ...
 • across high school. Child development, 84(2), pp. 678- 692. ...
 • Strayhorn, T. L. 2012. College students' sense of belonging: A ...
 • Anderman, L. H. 2003. Academic and social ...
 • perceptions as predictors of change in middle school students' sense ...
 • Seligman, M. E. P., & C S ikszentmihalyi, M. 2000. ...
 • Costa, P. T. Jr., & McCrae, R. R. 1992. Reply ...
 • Cohen, J. 1988. Statistical Power Analysis for the Behavioral Science. ...
 • Thompson, D. R., Iachan, R., Overpeck, M., Ross, J. G., ...
 • نمایش کامل مراجع