ارائه مدل فرهنگ سازمانی نوآورانه در مدارس ابتدایی شهرستان نکا

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 178

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LETCONF06_130

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

چکیده مقاله:

در محیط کسب و کار امروزه ، مبنای مزیت رقابتی از کیفیت به نوآوری تغییر یافته است ، نوآوری برای شرکتها امکان انطباق سریع با تغییرات فراهم می آورد و در یافتن محصولات و بازارهای جدید به شرکت کمک می کند. در دنیای رقابتی کنونی ،بقای سازمان ها مستلزم توجه ویژه به مقوله فرهنگ نوآورانه سازمانی است . مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی برای فرهنگ نوآورانه سازمانی در مدارس ابتدایی شهرستان نکا براساس سبک رهبری تحول گرا و اخلاق حرفه ای و کیفیت زندگی کاری بوده است و از حیث هدف ، توسعه ای است . جامعه آماری تحقیق شامل معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نکا روش نمونه گیری تحقیق حاضر گلوله برفی بود. از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت گردآوری اطلاعات استفاده شد و با ۳۶ نفر خبره در این حوزه مصاحبه شد. جهت تحلیل داده ها در این پژوهش از استراتژی تحلیل مضمون و تکنیک شش مرحله ایکلارک و براون (۲۰۰۶) و نرم افزار MAXQDA استفاده شده است . یافته های تحقیق در ۴ تم اصلی و ۱۲ تم فرعی شناسایی شد. نتیجتا توجه به عوامل استخراج شده و سیاست گذاری به جهت توسعه و بهینه سازی بهره برداری از منابع مالی و اقتصادی برای افزایش توان پایداری و رقابتی مدارس و بهبود و اصلاح روش های ارائه خدمت و و راهکارها و پیشنهادهایی در راستای مطلوبیت آنها به مدیران و متولیان امر توصیه شد.

کلیدواژه ها:

فرهنگ نوآورانه سازمانی ، سبک رهبری تحول گرا ، اخلاق حرفه ای ، کیفیت زندگی کاری ، مدارس ابتدایی شهرستان نکا