نقش فناوری آموزشی در یادگیری دانش آموزانمهری ترک معاون فن آوری آموزشگاه ملک الشعرا بهار

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 211

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LETCONF06_129

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

چکیده مقاله:

امروزه برای شفاف کردن امر آموزش، متنوع کردن وسایل فرآیند تدریس و روشن کردن مطالب درسی ، استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان امری اجتنابناپذیر است . دانش آموزان با استفاده از وسایل کمک آموزشی به فرآیند یادگیری و تدریس عینیت می بخشند و به آسانی به جریان تدریس با فراگیری آموخته های جدید می پردازند. وسایل کمک آموزشی زمینه لازم را برای یادگیری در دانش آموزان به طور گسترده می آورند و دانش آموزان خود را در فرآیند تدریس و یاددهی به حساب می آورند. وسایل کمک آموزشی ، اعم از ساده و پیچیده، به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل در امر تدریس و یادگیری در نظامهای آموزشی به کار می روند. این وسایل از حیث اینکه تئوری و عمل را با هم ترکیب کرده، باعث ماندگاری یادگیری و تنوع بخشی در کلاس درس می شوند حائز اهمیت اند. باتوجه به پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی در عصر حاضر، وسایل کمک آموزشی به عنوان یک رابط توانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. بدیهی است اگر معلمان مهارتهای لازم را برای کاربرد این وسایل داشته باشند، اثربخشی آنها بیشتر خواهد بود. یادگیری امری بسیار پیچیده و مستلزم دخالت عوامل متعدد است وزمانی اتفاق می افتد که این عوامل در کنار هم باشند. امر یادگیری در محیط کلاس، به طور اخص ، دارای اهمیت وحساسیت بیشتری است . محیط کلاس به سبب تفاوت اساسی با محیط بیرونی نیازمند دقت و توجه فراوانتر است . در کلاس درس عوامل اساسی دخیل در امر یادگیری عبارتند از: وضع جسمی ، روحی ، علمی و شخصیتی معلم ، محتوای منابع آموزشی ، قوانین و مقررات آموزشی ، فضای آموزشی و وسایل کمک آموزشی . در بین این عوامل ، وسایل کمک آموزشی از حیث اینکه تئوری و عمل را توام و هماهنگ می سازد، جایگاه ویژهای دارد. در این پژوهش به بررسی نقش فناوری و استفاده از وسایل کمک آموزشی از طرف معلم در جریان تدریس پرداخته شد که متاسفانه امروزه استفاده منظم و اصولی از وسایل کمک آموزشی ، تحت هر عنوان در مدرسه ها به بوته فراموشی سپرده می شود و اغلب عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی را از طریق کمبود وقت و نبود وسایل توجیه می کنند.

نویسندگان

مهری ترک

معاون فن آوری آموزشگاه ملک الشعرا بهار