ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای در51 ژنوتیپ گندم نان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 825

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF01_080

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

در این پژوهش به منظور ارزیابی مقاومت به زنگ قهوه ای، 51 ژنوتیپ گندم انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند. این پژوهش در سال زراعی 93 - 92 و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا کردیم. هر لیگی که از ژنوتیپ ها بر روی یک کرت به طول 1 متر کشت شدند.بین هر 5 کرت 1 ردیف رقم بولانی به عنوان پخش کننده که طبیعی بیماری کشت شد. بعد از ظهور برگ پرچم در مزرعه صفات در صد آلودگی و تیپ آلودگی اندازه گیری شد و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری ( AUDPC) و ضریب آلودگی بر اساس فرمول ها محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس برای اجزاء مقاومت، برای هر یک از صفات تیپ آلودگی، در صد آلودگی، ضریب آلودگی و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری بسیار معنی دار (در سطح a=0.05 درصد) نشان دادند که بیانگر تنوع مطلوب و در بین ژنوتیپ های مورد ارزیابی می باشد. تعیین خط برش به نحوی انجام گرفت و گروه های مصون، مقاوم، مقاومت متوسط، حد متوسط یا مخلوط شده، حساسیت متوسط و حساس به دست آید. رقم بولانی با شماره 51 در گروه حساس، ژنوتیپ ها با شماره 49 - 24 - 19 - 18 - 25 - 17 در گروه حساسیت متوسط و ژنوتیپ های با شماره یک - 30 - 23 - 28 - 29 - 36 - 2 - 12 - 27 - 34 - 39 - 3 - 10 - 26 - 33 در گروه مصون قرار گرفتند. ما بقیه گروه ها در بخش میانی شکل قرار گرفتند. در این آزمایش کمترین مقدار AUDPC مربوط به ژنوتیپ های 2- - 12 - 27 - 10 - 26 - 33 - 34 - 39 و بیشترین مقدار مربوط به ژنتیک بهای 51 - 13 - 18 - 19 - 24 - 25 - 49 بود. بنابراین نیلا این هایی که دارای مقدار کم AUDPC باشند از مقاومت بالایی برخوردارند.

کلیدواژه ها:

گندم نان ، زنگ قهوه ای ، مقاومت و اجزای مقاومت ، AUDPC

نویسندگان

فاطمه مرادیان

دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

علی اصغر نصراله نژاد قمی

استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلیل زینلی نژاد

استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مهدی کلاته عربی

مربی، مرکز تحقیقات علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اخوت، س.م .و زاد، س.ج.، 1384. قارچ شناسی و بیماری‌های ...
 • ارزانی، ، آهون منشع . وترابی، ».1384.مطالعه ی ژنتیکی مقاومت ...
 • اسفندیاری، 1 .1326 . زنگ‌های غلات در ایران . نشریه ...
 • اسماعیل زاده مقدم م، عابدینی اسفهلانی م، نیکزاد ار، اکبری ...
 • اصغری، ع .، بابایی زاد، ، تاجیک قنبری، م .ع ...
 • بررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری زنگ قهوه ای درتعدادی ازارقام گندم نان [مقاله کنفرانسی]
 • زرندی، ف.، افشاری، ف.، و رضائی، س . 1388 . ...
 • قاسم زاده، ، افشاری، ف .، خدارحمی، م .، وبی ...
 • نصراله نژاد قمی، ع.، حسین‌زاده، ع. ترابی، م.و قنادها، م.ر.1382. ...
 • کشاوزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار ...
 • Broer, L. H. M. 1997 . Components of of quantitative ...
 • FAO. 2013. FAOSTAT. h ttp://Faostat. Fao.Org ...
 • Kolmer, J. A. 2003. Postulation of leaf rust resistance genes ...
 • McIntosh, R. A., Wellings, C. R., and Park, R. F. ...
 • Messmer, M. M., Seyfarth, R., Keller, M., Schachermayr, G., Winzeler, ...
 • Milus, E. A. and R. F. Line 1986; Gene action ...
 • Moeni, R. and Bamdadeian, A. 1994. Distribution of yellow and ...
 • Park, R. F. and R. G. Rees. 1989. Expression of ...
 • Peterson, R. F., A. B. Champbell, and A. E. Hannah. ...
 • Roelfs, A.P., Singh, P.R. and Saari, E.E. 1992. Rust diseases ...
 • Stubbs, R. W., J. M. Prescott, E. E. Saari, and ...
 • نمایش کامل مراجع