ارزیابی توسعهی پایدار محیطزیست شهری سه روش روسازی آسفالت قیری، آسفالت گوگردی و بتن اسفنجی به کمک شیوهی تحلیل چندمعیارهی میانگین وزنی مرتب

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 711

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRC01_038

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

راههای درونشهری، شریانهای حیاتی شهر از جنبههای اجتماعی و اقتصادی بهشمار میروند. امروزه روسازیهای گوناگونی جهت راهسازیهای درونشهری بهکار میرود اما در این میان، توجه به حفظ محیطزیست و توسعهی پایدار شهری در احداث روسازیهااز اهمیت ویژهای برخوردار است. در این تحقیق، سه روش روسازی مطرح آسفالت قیری، آسفالت گوگردی و بتن اسفنجی مورد ارزیابی زیست محیطی و توسعهی پایدار قرار گرفته است. روش ارزیابی با استفاده از یکی از مرسومترین روشهای تحلیل چندمعیاره یعنی میانگین وزنی مرتب انجام گرفته است که در این تحلیل، معیارهای مختلف زیستمحیطی و توسعهی پایدار، مدنظر قرار گرفته شده است. از جمله معیارهای مطرح شده، آلودگی هوا، مدیریت منابع آب شهری، مدیریت منابع انرژی و بهرهوری پسماندها و مدیریت رخداد سیلابها میباشد. نتایج ارزیابی، نشانگر این مطلب است که بتن اسفنجی نسبت به دیگر روشهای روسازی مطرح شده کارکرد زیستمحیطی و توسعهی پایدار بهتری را داراست.

کلیدواژه ها:

روسازیهای آسفالتی و بتن اسفنجی ، توسعهی پایدار محیطزیست شهری ، میانگین وزنی مرتب

نویسندگان

علی رضا چراغی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست آلودگی هوا، دانشکده محیطزیست، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • حامی، ا. (1382)، مصالح ساختمانی"، چاپ چهاردهم، انتشارات دانشگاه تهران. ...
 • چراغی، ع. ر. و نوپور، ع. ر. (394)، "ارزیابی اثرات ...
 • ارزیابی توسعه پایدار محیط زیست شهری [مقاله کنفرانسی]
 • آقایی، د. (1382)، "راهبردهای توسعه‌ی پایدار در سازمان ملل متحد"، ...
 • گرجی مهلبانی، ی. (1389)، "نقد معماری پایدار و نقد آن ...
 • حمیده، س. و پورمحمدرضا، ن. ()، "پایداری در شهرها از ...
 • ضرغامی: م.؛ بری، م. ج. و چراغی، ع. ر.(1391)، قایسه‌ی ... [مقاله کنفرانسی]
 • نظربیگی، ع. ا. و مینی، ع. (1388)، "تعیین خواص و ...
 • Goes, W. H. (1989), "The evolution of asphalt concrete mix ...
 • Preston, J. N. & Eng., B. (1991), "The Design of ...
 • McBee, W. C.; Sullivan, T. A. & Fike, H. L. ...
 • PIARC (2007), "Porous asphalt", Report of the TC4-3 committee, Department ...
 • نمایش کامل مراجع