بررسی میزان تأثیر اصول خود مدیریتی (مدیریت برخود) بر عملکرد افراد (مورد مطالعه : کارکنان شهرداری شهرستان خمینی شهر)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,423

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMHCONF01_376

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با عنوان بررسی میزان تأثیر اصول خود مدیریتی (مدیریت برخود) بر عملکرد افراد به بررسی نقش مهم خود مدیریتی در میانکارکنان و اثرات آن بر عملکرد افراد در شهرداری شهرستان خمینی شهر می پردازد. این تحقیق از نظر اهداف، کاربردی است و از نظر اجراپیمایشی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 110 نفر از کارکنان شهرداری شهرستان خمینی شهر می باشد. که باتوجه به محدود بودن جامعه آماری نیازی به نمونه گیری نمی باشد، لذا کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوریاطلاعات،پرسش نامه باتعداد 24 سوال که روایی آن با استفاده از نظر اساتید راهنما، مشاور و صاحب نظران مدیریت و پایایی آن از طریق شاخصآلفای کرونباخ معادل 91 % به دست آمد که شامل مشخصات فردی و سوالهای تخصصی ویژه بررسی فرضیه های تحقیق می باشد. اطلاعات جمعآوری شده بوسیله نرم افزار SPSS و AMOS از طریق آزمون های آماری در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد، درصد انباشته، میانگین وانحرافمعیار) و استنباطی (آزمون t ، مدل بندی رگرسیونی وآنالیز واریانس، آزمون ناپارامتری کلموگروف اسمیرنوف و نیز آزمون غیر پارامتریک فریدمن)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده همه فرضیه های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین اصول خود مدیریتی(مدیریت برخود) بر عملکرد افراد تأثیر معنا داری دارد.

نویسندگان

فهیمه کریمی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • خاکی، غ. 1384. روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. ...
  • Klaus Herrmann, Gero Mihl, and Kurt Geihs, _ S _ ...
  • نمایش کامل مراجع