تأثیر دو نوع شرایط انگیزشی متفاوت بر اجرا و یادگیری مهارت های ورزش های انفرادی و گروهی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 446

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF01_109

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضرتأثیر دو نوع شرایط انگیزشی متفاوت بر اجرا و یادگیری مهارت های ورزش های انفرادی و گروهی بود. روش پژوهشنیمه تجربی روش تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایشی (گروه آزمایشی در ورزش انفرادی و گروهآزمایشی در ورزش گروهی) با شرایط انگیزشی بالا و دو گروه کنترل با شرایط انگیزشی پایین بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزا ندختر پایه پنجم و ششم ابتدایی شهر ستان ایذه در سال تحصیلی 94-1393 بود. روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و حجم نمونه شامل 10 نفر (گروه آزمایش 5 نفر و گروه کنترل نیز 5 نفر) برای انجام ورزش انفرادی (بدمینتون) و 12 نفر وگروه آزمایش 6 نفر و گروهکنترل نیز 10 نفر) برای انجام ورزش گروهی (والیبال) انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون های استاندارد سنجش مهارت های ورز شیکه بر مبنای مهارت های ورزشی در رشته گروهی والیبال (سنجش آزمون ضربات متوالی؛پنجه -ساعد؛) و رشته انفرادی بدمینتون (سنجشآزمون فورهند پول و آزمون سرویس کوتاه فرانسوی) تهیه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری T وابسته و تحلیلکواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که T مشاهده شده تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون فورهند پولوآزمون سرویس کوتاه فرانسوی در شرایط انگیزشی بالا براجرا و یادگیری مهارت های ورزش ها ی انفرادی نشان داد. همچنین T مشاهدهشده تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون ضربات متوالی (پنجه-ساعد) در شرایط انگیزشی بالا بر اجرا ویادگیری مهارت های ورزش های گروهی نشان داد. F مشاهده شده تفاوت معناداری را بین میانگن نمرات پس آزمون تمرین فورهند پول،آزمون سرویس کوتاه فرانسویو آزمون ضربات متوالی (پنجه-ساعد) گروه آزمایش و گواه نشان داد.

نویسندگان

سارا موسوی رکعت

گروه تربیت بدنی ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، ایران

محمدعلی سالیانه

گروه تربیت بدنی ، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اچ انشل، مارک. (1385) روانشناسی ورزش: از تئوری تا عمل. ...
 • اسلاوین، رابرت‌ایی.(385 1)روان‌شناسی تربیتی.ترجمه تیی سیدمحمدی، تهران: روان. ...
 • اشمیت، ریچارد (1386) یادگیری و اجرا (از اصول تا تمرین). ...
 • ایروانی، محمود (1387) روانشناسی احساس و ادراک. تهران: انتشارات سمت ...
 • ایزدی، امید. (1387) تربیت بدنی (1). تهران: انتشارات پیام نور. ...
 • بادامی، رضا(1388) بررسی ارتباط ساخت محیط و انگیزه ورزشی.اولین همایش ...
 • بنائی، مهدی. (1385) ورزش واکسنی برای پیشگیری از بیماریها و ...
 • تری مک، موریس (1386) اکتساب و اجرای مهارت های ورزشی. ...
 • جارویس، مت. (1386) روانشناسی ورزش. ترجمه نورعلی خواجوند. تهران: چاپخانه ...
 • رضایی، مهدی(1390) بررسی تاثیر تشویق تماشاگران بر عملکرد ورزشی.پایان نامه ...
 • ATkin, A. J. _ STuarT, G. J.H. and Cavill, N. ...
 • Baker, J. and Thomas, J. (2009). SporT parTicipaTion and posiTive ...
 • Buckelew, S.P.& Hannay, H.(2004). RelaTionships among anxieTy, Defensiveness, sex, Task ...
 • TesT of The sporT ommiTmenT A:ه 5) CarpenTer, P.J., scanlsn, ...
 • Casper, J. (2007). SporT commiTmenT, parTicipaTion frequency and purchase inTenTion ...
 • Gallhue, D.& Ozmun, J. C. (2011). U ndersTanding moTor DevelopmenT ...
 • Gash, L.(20 12).STudy of s elf- managemenT skills Training insTrucTor. ...
 • Genis, B.(2010). ImporTanT of developmenT moTor skills in children. Physical ...
 • Hirvensalo, M. and LinTunen, T.(2013). Life -course perspecTive for physical ...
 • I1) Lagerros, T.Y .; Bellocco, R. and Adami, H.O. (2009). ...
 • نمایش کامل مراجع