بررسی رابطه بین قابلیت های استراتژیک کارکنان و سبک های مدیریت منابع انسانی در شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی استان آذربایجان شرقی

سال انتشار:

1394

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

419

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF01_178

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین قابلیت استراتژیک کارکنان وسبکهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنیاستان آذربایجانشرقی انجام شد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی میباشد. ابزار جمع آوری اطلاعات از نوع پرسشنامه (با 23 سوال) بوده و برای تعیین قابلیت اعتماد پیش از آزمون از روش آلفای کرونباخ به ترتیبمتغیرها عدد 785%، 794% بدست آمد که این عدد نشان می دهد که پرسشنامه مورد استفاده، از قابلیت اعتماد برخوردار می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای صنایع غذایی و آشامیدنی صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهد بوده و نمونه گیری108 نفر (مطابق با جامعه نمونه و فرمول محاسبه کوکران) از کل جامعه نمونه بصورت تصادفی انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ولیزرل تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، کلموگروف اسمیرنوف و تحلیل عاملی و مدل مسیر در قالبمدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین قابلیت های استراتژیک کارکنان و سبک های مدیریت منابع انسانیرابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

اسماعیل باقرزاده

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • زارعی متین، حسن، برنامه ریزی استراتژیک برای منابع استراتژیک؛فصلنامه دانش ...
 • منوریان، عباس، فرایند برنامه ریزی استراتژیک، فصلنامه مدیریت دولتی، انتشارات ...
 • غلامزاده داریوش، سونیا جلالی تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده ...
 • بررسی نقش قابلیت های استراتژیک کارکنان در سازمانها [مقاله کنفرانسی]
 • حمیدی زاده، محمدرضا، حسین زاده شهری، معصومه(1385)، طراحی مدل شناسایی، ...
 • erhart, B. & Trevor, C. Employment Variability Under Different Managerial ...
 • Wei Liu, , David P. Lepak, Riki Takeuchi, Henry P. ...
 • Lepak, D.P. & Snell, S.A. Examining the Human Resource Architecture: ...
 • Snow, C. C., & Snell, S. A. Staffing as strategy. ...
 • Sharma, A(1997). Professional as agent: Knowledge asymmetry in agency exchange. ...
 • Rousseau, D. M., & Parks, J. M(1993). The contracts of ...
 • Tsui, A. S., Pearce, J. L., Porter, L.W., &Tripoli, A. ...
 • Dyer, J. H. Does Governance Matter? Keiretsu Alliances and Asset ...
 • Kuhestani, Hossein Ali. (2001). "Participative managemen and its relationship with ...
 • Erhart, B. & Trevor, C. Employment Variability Under Different Managerial ...