بررسی تاثیر سرمایه گذاری بخش اشتغال بر موفقیت بنگاه های زود بازده

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 418

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEI01_130

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق شناسایی بررسی تاثیر سرمایه گذاری بخش اشتغال ... بر موفقیت بنگاه های زود بازده(مطالعه موردی ....دارای طرح اشتغال استان چهارمحال و بختیاری( است. براساس مدل انتخابی محقق، میزان تسهیلات، آموزش، نظارت فنی، دوره باز پرداخت و سود تسهیلات از مهمترین مؤلفه های مهم و تاثیر گذار در این تحقیق بود که مورد مطالعه قرار گرفت .روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی است و جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه افراد دارای طرح اشتغال زایی استان می باشد .که یا استفاده از فرمول کوکران تعداد 175 نفراز افراد بعنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل یک پرسشنامه (محقق ساخته ) می باشد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه از روش محتوای و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن 0/92 برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد بیشترین فراوانی مربوط به متوسط درآمد حاصل از طرح 500000 تومان قرار دارد و کمترین فراوانی را متوسط درآمد 1500000- 900000 تومان می باشد.نتایج در خصوص فرضیات تحقیق نشان داد که بین سرمایه گذاری در بخش خوداشتغالی بر موفقیت بنگاه های زود بازده دارای ارتباط معنی داری می باشد.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Albrow, martin(1 970)key concept in politic Science Bureaucracy , pall ...
 • Amobile, Teresa M.(1993)A model of Creativity and Innovation in organization ...
 • Anderson, Gosta & Myles, John&Gal lie, Duncen & hemerj ick, ...
 • Archibong- chi Anyansi(2004) Technology, infrastructure and entrepre neurship : role ...
 • Audertsch, David B.Roy Thurik, Ander Van Stel, M .A.Carree(2 _ ...
 • Beatiz Armendariz de Aghion and onathan j.Morduch(2 _ 05) The ...
 • B _ anchflo wer, David G.(20 00) Self Employment in ...
 • Booysen Lize(20 0 0)Cultural Difference Between African Black and with ...
 • Caledon(1 998)Removing welfare barrier in manyoba, the institute of social ...
 • denieon, e.f "the source of economic growth in the U.S. ...
 • henchkliff , k.-manpower requirements forecasting, in thruston husen and nevill ...
 • Malley, j.and T.moutos(1 998), "govermment employment and Unemployment : with ...
 • Mally, j .t.Mouto, (1 996) "does goverpment employment ? crowd ...
 • .Meltzer, A, h., S .F.Richard (1981) _ ARational Theory of ...
 • نمایش کامل مراجع