نگاه تکنولوژی محور به سازمان:ارتقای رویکرد منبع محور در عصر دانش

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 872

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEE-8-32_003

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

چکیده مقاله:

باتوسعه روزافزون دانش مدیریت و پیدا شدن انشعابات و رویکردهای مختلف درآن محققان و دانشمندان این علم عرصه بیشتری برای پژوهش و بحثها ی نظری پیدا می کنند و به این دانش غنای بیشتری می بخشنداما این موضوع هنگامی که درحیطه مدیریت کاربردی و به عنوان ابزاری برای اجرای بهتر دراختیار مدیران اجرایی قرارمیگیرد به دلیل پیچیدگی و ابهام درروشها و تعدد دیدگاه ها باعث سختی استفاده و ایجاددغدغه ناکارایی این روشها درعمل میشود دراین مقاله با بررسی دورویکرد مختلف موجود درمدیریت فرایندها به عنوان یکی اززیرشاخه های کاملا عملی و ملموس دانش مدیریت تفاوت های کاربرد هریک بیان و تحلیل شده است این رویکردها شامل رویکرد منبع محور و رویکرد دانش محور درمدیریت و به خصوص تدوین برنامه های استراتژیک سازمان است سپس بانگاهی به کارکرد های م دیریت تکنولوژی رویکردی جدید به عنوان رویکرد تکنولوژی محور باتاکید برمفهوم تکنولوزیهای نرم ارایه میشود نکته بدیهی نقش نیروی انسانی و مهندسان در اجرای صحیح این اصول است شایان ذکر است که درتکنولوژی های نرم و سخت مهندسان نقش مهم و استراتژیکی دارند دراین مقاله کوشش شده است تا نسبت میان منابع سازمان و داراییهای دانشی و نیز رابطه میان دانش و تکنولوژی به خصوص تکنولوژیهای نرم تبیین شود و شفاف سازی لازم برای ارایه راهکارهای عملی درمدیریت سازمانها باتاکید بر مکانیزم های مدیریتی مرتبط با هریک ازاین مقولات صورت گیرد همچنین نقش اموزش دریادگیری این اصول بیان شده است

کلیدواژه ها:

تکنولوژی های نرم ، رویکرد منبع محور ، رویکرد دانش محور ، رویکرد تکنولوژی محور و مدیریت استراتژیک

نویسندگان

منوچهر منطقی

گروه مدیریت و صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مزدک جباری

گروه مدیریت و صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ابوالفضل باقری

گروه مدیریت و صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر