هستی شناسی فضایی در راستای حس تعلق به فضای مسکونی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 757

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UUSD01_0714

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1394

چکیده مقاله:

فضا نقش مهمی در بازشناسی اشیاء و تعامل انسان با محیط پیرامون خود دارد. اگر فضا یک مفهوم پیچیده و مبهم است به این دلیل است که مسکن هم یک رویداد با لذات پیچیده می باشد. مسکن یعنی مجموعه ای از فضاهای نرم و سخت، عمومی وخصوصی، بسته و باز با کاربردهای گوناگون. مسکن و محیط های مسکونی دارای فضاهای مختلفی است که در سطوح مختلف چیدمان یافته و انسان ها باید با این فضاها ارتباط برقرار کنند، که گاه به آن احساس تعلق دارند و گاه از آن گریزانند. لذا با توجه به اینکه فضا، یکی از عوامل مؤثر دراحساس تعلق کاربران به فضاهای مسکونی می باشد، این مهم ضرورت انجام مطالعات گسترده درباب شناسایی در جهت بهبود عناصر فضایی در ابعاد کمی و کیفی کشور را می طلبد. لذا پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی - توصیفی می باشد و جمع آوری داده ها از بین کتب و مقالات بوده است و هدف آن رسیدن به ساختار مشخصی از عناصر فضایی در مسکن برای طراحی مطلوب در جهت رسیدن به حستعلق می باشد. لذا پس از بررسی نظرات مختلف فلاسفه، اندیشمندان علوممختلف و معماران به تبعین دیاگرام کلی فضا پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که فضا پدیده ای فیزیکی، محصولی از فرایند اجتماعی و پدیده ای زاییده فکر می باشد که در فضای هستی موجبات حس تعلق انسان را فراهم می نماید. در مدل نهایی فضا باید از طریق تعریف به مکان تبدیل شود تا موجب حستعلق گردد. کالبد نیز با توجه به سه مؤلفه عملکردی، تجربی- زیباشناختی وزیست محیطی و مکان نیز با ابعاد شناختی، رفتاری و عاطفی است که موجب حس تعلق میشود. در نهایت مؤلفه های فضایی با تأثیرگذاری بر فعالیت ها و تعاملات اجتماعی و غنی سازی معانی و مفاهیم مکان بر حس تعلق به مکان استفاده کنندگان اثر می گذارد. نمودارهای پیشنهادی کاربردی بوده و می تواند راهبردی برای آگاهی طراحان در جهت طراحی مطلوب مسکن، نسبت به چگونگی تأثیر فضای معماری بر حستعلق استفاده کنندگان فراهم آورد.

نویسندگان

اسماء میرخطیب

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری،

شهاب عباس زاده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری،

مسیح الله معصومی

عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری،

اباصلت عسکری رابری

عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری،

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ابن‌سینا، ابوعلی حسین‌بن‌بدا... بن‌حسین‌بن‌علی، 134، شفا، طبیعیات. ...
 • افشار نادری، کامران، 1378، از کاربری تا مکان، معمار، شماره ...
 • _ 1381، برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین، مترجم: سید ...
 • بنتلی، ایان و همکاران، 1382، محیط‌های پاسخده، ترجمه: مصطفی بهزادفر، ...
 • پورجعفر، محمدرضا، صادقی، علی‌رضا، یوسفی، زاهد، 1387، "بازشناسی اثر معنا ...
 • [ا پاکزاد، جهانشاه، 1328، مبانی نظری و فرایند طراحی شهری، ...
 • ا پاکزاد، جهانشاه، 1382، معیارهای کیفی سنجش فضا، فصلنامه آبادی، ...
 • تیبالدز، فرانسیس، 1383، شهرسازی شهرگرا. ارتقاء عرصه های همگانی در ...
 • جوان فروزنده، علی و مطلبی، قاسم، 1390، مفهوم حستعلق به ...
 • دهخدا، علی‌اکبر، 1373، افت‌نامه دهخدا، جلدسیزدهم، مضعف - نواخانه، انتشارات ...
 • دهخدا، علی‌اکبر، 1373، افت‌نامه دهخدا، جلدسوم، مضعف - نواخانه، انتشارات ...
 • رییسی، ایمان؛ عشقی‌صنعتی، حسام، 1391، نسبت فضا و مکان در ...
 • راپاپورت، آموس، ترجمه: فرح حبیب، 1384، معنی محیط ساخته شده ...
 • رحیمیان، مسعود و محکی، وحید، آذر ماه 1387، بررسی حس‌مکان ...
 • سرتیپی، محسن، 1390، پدیدارشناسی مسکن روستایی، شریه مسکن و محیط ...
 • سجادی، سید جعفر، 137، فرهنگ معارف اسلامی، جلد سوم، چاپ ...
 • بررسی نقش مولفه های محیط کالبدی درایجاد حس مکان برای طراحی مطلوب [مقاله کنفرانسی]
 • فکوهی، ناصر، 1383، انسان شناسی شهری، تهران، نی. ...
 • کرن فیبل من، جیمز، 1375، آشنایی با فلسفه غرب، ترجمه ...
 • تقویت حس تعلق به مکان با ایجاد یک محور عابرمدار شهری (پیاده راه) در جهت ارتقای هویت شهری [مقاله کنفرانسی]
 • I22] کاشانی جو، خشایار، 1389، باز شناخت رویکرد نظری به ...
 • روتر، یورگ، 1375، "زیبا شناختی در معماری"، ترجمه جهانشاه پاکزاد، ...
 • نارد، ه، 1377، طراحی فضاهای شهری و زندگی اجتماعی (ت.ر.پور، ...
 • I26] مدنی‌پور، علی، 1379، "طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرایندی ...
 • میرمقتداعی، مهتا، 1383، معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها، ...
 • مسعود، محمد؛ حجت، عیسی؛ ناسخیان، شهریار، 1391، جایگاه اصالت در ...
 • I29] نصر، سیدحسین، 1375، هنر و معنویت اسلامی، ترجمه رحیم ...
 • نوربرگ شولتز، کریستیان، 1353، هستی، فضا و معماری، ترجمه احمدیان، ...
 • نوربری شولتز، کریستیان، 1384، مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی، ...
 • Altman, Irvin & Low, Sethaw, 1992, place Attachment, New York: ...
 • Canter, David, 1977b, The facets of place. In G.T. Moore ...
 • Gostafson, P, 2001. Meaning of Place: Every Day Experience and ...
 • Harrison, S. and Dourish, P. (1996) Re-Place-ing Space: The Roles ...
 • Jorgensen, B., & Stedman, R. (2001). Sense of place as ...
 • Salvesen, D. 2002. The Making of Place. Research on Place ...
 • Steele, F. 1981. The Sense of Plac. CBI Publishing Company, ...
 • Tuan, Y-F. (1997) Space and Place. Minneapolis: University of Minnesota ...
 • نمایش کامل مراجع